MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Rozdíl mezi výnosy a náklady (případně příjmy a výdaji) podniku a představuje tak zisk nebo ztrátu podniku za určité období nebo dobu. Zjišťujeme ho z Výkazu zisku a ztráty (výsledovky).  Sestavuje se měsíčně a výsledek hospodaření se uvádí kumulovaně od počátku roku. Dříve označován jako hospodářský výsledek.

Další účetní pojmy