MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Máte nárok na daňové zvýhodnění na děti?

07.02.2024 - Jste-li rodiče, můžete si výrazně snížit daň z příjmů, nebo dokonce získat nárok na výplatu daňového bonusu. Sice konsolidační balíček některé daňové slevy omezil nebo dokonce zrušil, daňové zvýhodnění na děti zůstalo beze změn. O slevu mohou žádat jak OSVČ, tak i zaměstnanci, včetně těch pracujícíc... celý článek »

Sledujte novinky v mzdovém účetnictví, ušetříte čas i peníze

13.11.2023 - Účetní nemají na starosti jen faktury, daně, pravidelné kontrolní hlášení, ale také mzdy. Mzdové účetnictví bývá proto často nedílnou pracovní náplní účetních. Spolu se zpracování mezd má účetní mnoho povinností, ať už se jedná o výpočet dovolené, ELDP, potvrzení o zaměstnání, nahlašování/odhlašován... celý článek »

Rodičům opět pomohou daňové úlevy

29.09.2023 - Nákup školních pomůcek, přezůvek, nového oblečení vyjde rodiče každoročně na nemalé peníze. Rodiče proto mohou využít daňové slevy, které mohou za daný rok uplatnit v daňovém přiznání. Ačkoli jsou v plánu daňové škrty, neměly by se dotknout slev na dítě. Naopak se ale pravděpodobně dotknou školkovn... celý článek »

Paušální daň v příštím roce. Kdo si připlatí?

27.09.2023 - Osoby samostatně výdělečně činné, fungující v režimu paušální daně, si příští rok na daních připlatí. Zvýšení pocítí především podnikatelé s nejnižšími příjmy v prvním pásmu. Na zvýšení v rámci paušální daně bude mít vliv výše minimálních záloh na důchodové a zdravotní pojištění pro OSVČ a pravděpod... celý článek »

Odpovědnost zaměstnance za škodu

15.09.2023 - Může se stát, že zaměstnanec při plnění svých povinností poškodí váš majetek nebo způsobí škody na zdraví jiného zaměstnance, proto se doporučuje, aby zaměstnanci měli uzavřené pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli. Aby měl zaměstavatel nárok na náhradu škody, musí bý... celý článek »

Vše o kontrolním hlášení k DPH

30.08.2023 - Od roku 2016 všichni plátci DPH jsou povinni nejen podávat přiznání k dani z přidané hodnoty, ale také podávat kontrolní hlášení. Přečtěte si, na koho se tato povinnost vztahuje, do kdy je třeba hlášení podat a co se stane v případě nesplnění stanovených povinností? celý článek »

Nemocenské pojištění

23.08.2023 - Nemocenské pojištění, nebo-li také “nemocenská”, zabezpečuje finančně osoby, které kvůli nemoci, případně mateřství nemohou pracovat. Zaměstnanci mají povinnost nemocenské pojištění platit, osoby samostatně výdělečně činné si jej mohou platit dobrovolně. celý článek »

Povinnosti účetních a s čím mohou pomoci?

14.08.2023 - Vedení podniku obnáší mnoho administrativy, do které patří také vedení účetnictví. Z toho důvodu se často vyplácí svěřit účetní operace pečlivému odborníkovi, který efektivně zpracuje nejen účetnictví firmy, ale také zajistí správné vedení daňové evidence. Taková spolupráce je neocenitelná pro malé ... celý článek »

Jak na zdanění přivýdělku a letních brigád?

27.07.2023 - Možnost přivydělat si ke studiu využívá mnoho mladých lidí. Vzhledem k rostoucí inflaci mají o přivýdělek zájem také stálí zaměstnanci nebo senioři. Přečtěte si, kdy musí brigádníci přiznávat a platit daně a pojištění, a jaké daňové slevy mohou využít. celý článek »

Nejvyšší sníženou sazbu DPH má z okolních zemí Česko

19.07.2023 - Nejvýše stanovenou sníženou sazbu daně z přidané hodnoty (DPH) z okolních zemí má Česko. Podle studie poradenské společnosti Mazars by se nejnižší snížená sazba DPH dokonce od ostatních středoevropských zemí ještě víc vzdálila v případě, že Sněmovna schválí beze změny vládní konsolidační balíček. Je... celý článek »

Superhrubá mzda přehledně

28.06.2023 - V České republice se za superhrubou mzdu považuje celková částka zahrnující hrubou mzdu zaměstnance spolu se všemi odvody, které zaměstnavatel odvádí vedle jeho mzdy. Jsou to veškeré příspěvky na sociální pojištění jako zdravotní a důchodové pojištění, ale také pojistné na státní politiku zaměstnano... celý článek »

Zbavte se daňových nedoplatků

19.06.2023 - Prezident České republiky Petr Pavel podepsal návrh zákona o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů. Dlužíte-li na penále, úrocích a dalším příslušenství daně, můžete se dluhu zbavit během Daňového milostivého léta. celý článek »

Sankce za pozdní odevzdání daňového přiznání

23.03.2023 - Pro podání daňového přiznání existují tři různé termíny v závislosti na způsobu podání. Ti, kteří nemají povinnost od letošního roku podávat daňové přiznání elektronicky a chystají se jej podat v listinné podobě osobně na podatelně příslušného finančního úřadu, mají do 3. dubna už jen pár posledních... celý článek »

5 případů, kdy není třeba podávat daňové přiznání

28.02.2023 - Letos se daňové přiznání za loňský rok podává do 3. dubna (případně 3. července prostřednictvím daňového poradce). Nově budou OSVČ podávat daňové přiznání pouze elektronicky. Jak se podání daňového přiznání blíží, informace k jeho podání zaplavují internet. Kdy se ale daňové přiznání podávat nemusí?... celý článek »

Nezdanitelné položky a slevy na dani v roce 2023

15.02.2023 - Nezdanitelné položky (známé též jako odčitatelné položky) a slevy na dani jsou legálním způsobem jak státu zaplatit méně na dani. V následujícím článku najdete seznam možností, jak v roce 2023 ušetřit i pár tisíc korun, jaké jsou maximální limity a co je třeba doložit. Ať už jste zaměstnanci nebo po... celý článek »

S koncem roku přichází i konec EET

23.12.2022 - Elektronická evidence tržeb, se kterou přišel Andrej Babiš, když byl ještě ministrem financí, bude zrušena. Pro zrušení hlasovalo 63 z 76 přítomných senátorů a návrh podepsal již i prezident Miloš Zeman. Schvalovací proces je tedy u konce a s ním končí i EET. celý článek »

Co znamená novela DPH pro registrace v listopadu a prosinci?

30.11.2022 - Od nového roku vchází v platnost novela zákona o DPH. Největší změnou je zvýšení limitu pro registraci na dva miliony korun. V současné době však stále ještě platí zákon původní, který říká, že plátcem DPH se stává podnikatel, který za předchozích bezprostředně po sobě jdoucích 12 kalendářních měsíc... celý článek »

Co by českým firmám přinesla možnost účtování v eurech?

21.10.2022 - Již v březnu tohoto roku se vláda začala zamýšlet nad mezikrokem k přijetí eura, který by českým firmám od ledna 2024 přinesl možnost vést účetnictví a daňovou evidenci v eurech. To samé by se potom týkalo i placení daní. Česká republika by se tak ráda co nejvíce přiblížila vstupu do eurozóny.... celý článek »

Podnikání po část roku a daňové přiznání

15.09.2022 - Pokud podnikatel v průběhu roku 2022 zahájil nebo ukončil činnost a podnikal tedy pouze po část roku, nemusí si být jistý, jak je to s daňovým přiznáním a přehledy. Nejprve je nutné zmínit, že v takovém případě, i kdyby podnikání trvalo třeba jen jeden měsíc, je podnikatelský subjekt povinnen finanč... celý článek »

Podléhají kryptoměny zdanění?

07.09.2022 - V posledních letech roste popularita kryptoměn ve světě a i mezi českými investory najdeme mnoho příznivců. Digitální měny jsou fenoménem, který láká k atraktivním výdělkům a nabízí investorům anonymitu. celý článek »

Letošní rok přinese rekordní nárůst počtu plátců DPH

24.08.2022 - Dle údajů české pobočky americké společnosti Dun & Bradstreet Corporation bude počet plátců DPH v Česku rapidně stoupat. Již v první polovině roku přibylo 10 167 nových plátců, což je víc, než tomu bylo ve čtyřech předchozích letech za celý rok. Společnost, která sbírá obchodní data a vypracovává an... celý článek »

Daňové odpisy hmotného majetku

19.08.2022 - Podnikatelský subjekt, který vlastní hmotný majetek a užívá jej v souvislosti se svou ekonomickou činností, jej za zákonem daných podmínek může odepisovat a tím si snížit základ daně. Odpisy hmotného majetku jsou tedy daňově uznatelným nákladem. celý článek »

Zaměstnavatelé mohou využít 5% slevy na pojistném zaměstnanců

25.07.2022 - Senát schválil návrh novely, která dává zaměstnavatelům možnost 5% slevy na pojistném na sociální zabezpečení u vybraných skupin zaměstnanců, kteří pracují na částečný úvazek. Od tohoto kroku si vláda slibuje, že budou zaměstnavatelé více využívat možnosti částečných úvazků. Jak již však bylo řečeno... celý článek »

Vrátí se Česko k solidární dani?

22.07.2022 - Ve vládě již opět znějí hlasy pro zavedení solidární daně, která byla v roce 2021 zrušena a nahrazena jinou formou progrese. Téma nadnesl ministr Jurečka, který apeloval právě na solidaritu bohatých vůči běžným obyvatelům ČR. Dle něj by se solidární daň neměla týkat jen právnických osob, ale také fy... celý článek »

Novela zákona o DPH a zvýšení limitu pro registraci

20.07.2022 - V průběhu minulého měsíce byl předložen sněmovně návrh novely zákona o DPH. Součástí návrhu je i zvýšení limitu pro registraci k DPH z jednoho na dva miliony korun. Pokud by novela prošla schvalovacím procesem, mohl by nový limit platit dost možná již od začátku příštího roku. Podnikatelské subjekt... celý článek »

Základní informace o zdanění příjmu z prodeje nemovitosti

30.06.2022 - Příjem z prodeje nemovitosti se považuje za zdanitelný dle zákona č. 586/1992 Sb., § 10. Pokud tedy dojde k úplatnému převodu nemovité věci, bude tento příjem podléhat dani úplně stejně jako například příjem ze závislé činnosti. To se naštěstí dotýká pouze daně jako takové, nikoli základu pro výpoče... celý článek »

Počet nespolehlivých plátců DPH roste

27.06.2022 - V roce 2013, kdy byl zákonem poprvé definován tento pojem, bylo takzvaných „nespolehlivých plátců“ DPH v Česku jen několik jednotek. O tři roky později bylo v registru uveřejněno asi 5 800 subjektů a v letošním roce stouplo toto číslo až na 32 000. Počet firem a podnikatelů, kteří závažným způsobem ... celý článek »

Elektronická evidence tržeb byla zrušena

14.06.2022 - V minulém týdnu vláda projednala a následně schválila návrh zákona o zrušení elektronické evidence tržeb. Ministerstvo financí, které návrh předložilo, tento krok odůvodnilo snahou o ulehčení administrativní a finanční zátěže na straně podnikatelů i státu. celý článek »

Krátkodobé úvěry v účetnictví

27.04.2022 - Úvěry jsou ve světě podnikání něčím naprosto běžným. Podnikatelé i firmy je čerpají na podporu svého začínajícího podnikání, ale nevyhýbají se jim ani zavedené podniky, které potřebují finanční kapitál na další rozvoj. celý článek »

Dary Ukrajině a jejím občanům půjde odečíst z daní

25.03.2022 - V letošním roce zareagovala pohotově vláda v souvislosti se situací na Ukrajině a v novele zákona navrhla možnost odečíst si od daně i dary, které byly darovány právě v souvislosti s válkou na Ukrajině. V případě finančních darů půjde vždy o odpočet, který sníží základ daně. Pokud se jedná o dar ma... celý článek »

Co potřebují vědět podnikatelé před registrací k DPH?

22.03.2022 - Povinnost registrovat se jako plátce DPH vychází ze zákona a nastává ze zákonem přesně stanovených podmínek. Podnikatelé se také mohou rozhodnout přihlásit se k plátcovství DPH dobrovolně. V každém případě je však nutná registrace, se kterou si ne každý podnikatel ví rady. Jaké jsou nejčastější neja... celý článek »

Přinese konec roku i definitivní konec EET?

24.02.2022 - Ministerstvo financí poslalo do mezirezortního připomínkového řízení zákon o elektronické evidenci tržeb a doufá, že by letošní rok mohl být posledním rokem, kdy EET existuje. Tento krok není nijak překvapivý, jelikož jej Fialova vláda avizovala již v programovém prohlášení. Odborníci již dlouho pře... celý článek »

Nová sleva na dani se týká zastavených exekucí

21.02.2022 - V zákoně o dani z příjmu jsou definovány daňové slevy i podmínky pro jejich použití. Existuje například sleva na poplatníka, sleva pro držitele průkazu ZTP/P, sleva pro studenty nebo na vyživovaného manžela či manželku atd. Slevy na dani přímo snižují vypočtenou výši daně.... celý článek »

O kolik se zvýší paušální daň v roce 2022?

22.12.2021 - Blížící se konec roku přinese zvýšení paušální daně. V roce 2021 činila výše měsíční zálohy na paušální daň 5 469 Kč, z čehož zdravotní pojištění činilo 2 393 Kč, pojistné na sociální zabezpečení 2 976 Kč (minimální záloha navýšená o 15%) a symbolická daň z příjmů 100 Kč. Od ledna 2022 bude nová výš... celý článek »

Evropská unie snižuje sazby DPH

17.12.2021 - Členské země Evropské unie se po několika letech dohodly na snížení sazby daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) a vytvořily seznam skupin produktů, na které bude možné sníženou sazbu aplikovat. Doteď musely jednotlivé státy žádat o výjimku, pokud chtěly zavést nižší sazbu pro určitý typ zboží a proc... celý článek »

Německo se pokusilo nastartovat ekonomiku dočasným snížením DPH

30.11.2021 - Díky situaci ohledně koronaviru a různým vládním restrikcím se většina evropských států potýká se zpomalením ekonomiky. Německo se v červnu minulého roku pokusilo ekonomiku nakopnout ne až tak standardním způsobem. Většinou se totiž v takových případech používá monetární neboli měnová politika, kter... celý článek »

Co přinese zvýšení minimální mzdy?

29.11.2021 - V příštím roce dojde ke zvýšení minimální měsíční mzdy na 16 200 Kč. Rozdíl mezi letoškem a rokem 2022 bude tedy 1 000 Kč. Zvýšení minimální mzdy zní samozřejmě dobře, avšak má to také své vedlejší dopady, které jsou ne pro každého důvodem k radosti. Pojďme se tedy podívat na to, koho a jak zvýšení ... celý článek »

Jak se daní kryptoměny?

19.11.2021 - Kryptoměny jsou virtuální měny založené na šifrování. Fungují na principu sítě počítačů propojených k vzájemné komunikaci. Nevydává je tedy centrální banka a ani nejsou pod její kontrolou. Kryptoměny se těší velké popularitě a bitcoin dokonce v minulém týdnu překonal při obchodování v Asii maximál... celý článek »

Čeká nás konec EET?

29.10.2021 - Původní termín pro poslední vlnu EET, která se dotýká asi 300 tisíc podnikatelů z řad řemeslníků, taxikářů a dalších specifických skupin, byl stanoven na 1.5.2020. Z důvodu koronavirové krize a upadajícího podnikatelského sektoru následně odložila vláda termín až na rok 2023.... celý článek »

Říjen přinesl očekávanou novelu DPH

19.10.2021 - Od 1. října 2021 vešla v platnost již dlouho avizovaná novela zákona o dani z přidané hodnoty, která se dotýká především prodejců, kteří uskutečňují přeshraniční prodej zboží koncovým zákazníkům, například formou e-shopů. Novela se dotýká také problematiky digitálních platforem a dovozu zboží z třet... celý článek »

Co přináší novela zákona o DPH?

23.09.2021 - Již v červnu schválila novelu zákona Poslanecká sněmovna, avšak Senát ji vrátil zpět s pozměňovacím návrhem. Nyní je legislativní proces téměř dokončen a ke schválení zákona je třeba již jen podpisu prezidenta. celý článek »

K plátcům DPH jsou sankce nemilosrdné

26.07.2021 - Plátci DPH musí ze všech nejvíc dbát na to, aby splnili všechny povinnosti v termínu. Od roku 2016 musí navíc měsíčně či čtvrtletně vyplňovat i takzvaná kontrolní hlášení, která jsou podrobnějším doplňkem ročního daňového přiznání, jelikož obsahují všechny přijaté i vydané faktury. Pokud se plátce ... celý článek »

Jak vystoupit z režimu paušální daně?

15.07.2021 - V letošním roce bylo poprvé možné při splnění podmínek využít režimu paušální daně. Možnosti odvádět jen jednu částku místo tří využilo dle záznamů ministerstva 70 359 fyzických osob. Tito podnikatelé si poprvé vyzkouší výhody i nevýhody nového systému, kdy je jedna částka obsahující veškeré platby ... celý článek »

Ohlédnutí za kompenzačním bonusem pro podnikatele

25.06.2021 - Koronavirová krize na víc než rok zpomalila českou ekonomiku a udělala obzvláště malým podnikům a živnostníkům nejednu vrásku na čele. Po většinu doby bylo podnikání mnohých z nich omezeno nebo úplně znemožněno. Vláda na tuto mimořádnou situaci reagovala vytvořením různých forem kompenzací, které m... celý článek »

Bankovní identita jako nová možnost podání daňového přiznání

25.05.2021 - Konečný termín pro podání daňového přiznání, který je stanoven na 1. červen, se kvapem blíží. Nyní to však bez sankcí jde již pouze elektronickou formou, jelikož papírová forma musela být odevzdána do 3. května. Online lze nově podat daňové přiznání přes portál moje daně, který vám nabízí hned tři m... celý článek »

Novela DPH a režim One Stop Shop

30.04.2021 - Legislativním procesem nyní prochází novela zákona o DPH, která se dotkne především uplatňování DPH u takzvané e-commerce, přesněji zvláštního režimu jednoho správního místa One Stop Shop (zkráceně OSS). Novela by měla vejít v platnost prvního července tohoto roku. celý článek »

Penzisté a daňové přiznání 2020

19.03.2021 - Česko je zemí, kde starobní důchody nedosahují žádných astronomických výšin, a tak si mnozí důchodci rádi k důchodu něco přivydělají. Oblíbenou formou přivýdělku je dohoda o provední práce, ale i zaměstnanecký poměr. Někteří penzisté mají zase příjmy z pronájmu nebo samostatně výdělečné činnosti. Na... celý článek »

Další změny v termínu podání daňového přiznání

12.03.2021 - Ještě nedávno jsme vás informovali, že pokud se rozhodnete pro online formu podání daňového přiznání prostřednictvím nového portálu Moje daně, získáte měsíc k dobru a prodloužíte si konečný termín do 3. 5. 2021. Termín podání běžnou papírovou formou potom zůstal neměnný. Vzápětí nato však byly prove... celý článek »

Komu pomůže třetí výzva programu Covid Nájemné?

26.02.2021 - V pořadí třetí výzva v programu Covid Nájemné měla původně začít fungovat již 22. ledna a od tohoto termínu mělo být možno podávat žádosti o příspěvek ve výši 50% nájemného. Tento termín se však nepodařilo dodržet kvůli neustálým potížím systému pro podání žádostí. O příspěvek je nakonec možné požád... celý článek »

OSVČ budou mít nárok na vyšší kompenzace

18.02.2021 - Doteď měli podnikatelé nárok na kompenzační bonus ve výši 500 Kč za den. Z této částky jsou však povinni zaplatit ještě zálohy na zdravotní a sociální pojištění a tak jim na živobytí zůstalo jen necelých 10 000 Kč na měsíc. To je méně, než činí minimální mzda. Zpětně od února však bude nejspíš mož... celý článek »

Platit či neplatit? Otázka ohledně povinnosti povolaných mediků zaplatit daň a odvody na sociální a zdravotní pojištění se vyjasňuje.

22.01.2021 - V nedávné době prošla médii zpráva, že medici, kteří byli z důvodu koronavirové pandemie povoláni na pomoc nemocnicím, budou povinni ze své výplaty odvést daň i sociální a zdravotní pojištění. Původní výklad státních orgánů však byl, že je výplata mediků považována za náhradu vzniklé újmy a tudíž by... celý článek »

Co přinese uzavřeným provozovnám nový podpůrný program?

20.01.2021 - V pondělí 4. ledna tohoto roku schválila vláda nový podpůrný program pro všechny uzavřené provozovny, jejichž provozovatelé zaměstnávají pracovníky v gastronomii, maloobchodě či rekreačních, vzdělávacích a osobních službách. Na programu spolupracovali i zástupci podnikatelských asociací a jeho cílem... celý článek »

Konec odpočtů DPH u pronajímaných nemovitostí

31.12.2020 - V novém roce nás čeká hned několik významných daňových změn. Mnohé z nich se týkají opatření souvisejících s koronavirovou krizí. V tomto případě však nemá změna se současnou situací nic společného. Jedná se o odpočet DPH u pronajímané nemovitosti. Tato změna bude mít nezanedbatelný finanční dopad n... celý článek »

Jaké daňové změny přinese nový rok?

28.12.2020 - Rok 2020 končí a spolu s novým rokem přijde i spousta změn v daňové oblasti. Účetní, daňoví poradci, podnikatelé, firmy, výrobci účetních programů i zaměstnanci státní správy, ti všichni trávili poslední týdny v nejistotě, na co se mají připravit. Ministerstvo financí chystalo nový daňový balíček pr... celý článek »

Podnikatelé vypínají EET aneb co nám přinese odklad

18.12.2020 - Na základě aktuální koronavirové krize a výhledu ekonomiky odložila vláda povinnost elektronické evidence tržeb z 1.5.2020 až na rok 2023. V této poslední vlně se mělo k novému systému evidence tržeb připojit asi 300 000 podnikatelů. Krizí vyčerpané drobné podnikatele sice odklad potěšil, toto rozho... celý článek »

Jak paušální daň ovlivní důchod?

26.11.2020 - Pro využití paušální daně, která spojí všechny odvodové povinnosti do jediné platby, se budou živnostníci moci rozhodnout již od ledna příštího roku. Pro rok 2021 by měla měsíční částka za paušální daň činit 5 740 Kč. celý článek »

Druhá vlna kompenzací pro podnikatele

27.10.2020 - Koronavirová krize dělá vrásky na čele nejednoho živnostníka a druhá vlna mnohé už dovedla k ukončení činnosti. Při jarní vlně restrikcí pomohla podpořit podnikatelský sektor řada kompenzačních opatření. I když u mnohých samozřejmě nemohla tato kompenzace plně vynahradit vzniklé ztráty, finanční pol... celý článek »

Situace v podnikatelském sektoru vyústila v odklad EET

26.10.2020 - Spousta firem i živnostníků je díky koronavirové krizi na samém pokraji krachu a atmosféra okolo různých opatření houstne. Ministryně financí Alena Schillerová se rozhodla jednat a rozzlobené podnikatele potěšit alespoň odkladem povinnosti elektronické evidence tržeb do roku 2023.... celý článek »

Co nám přinese paušální daň

29.09.2020 - Od ledna 2021 se budou moci OSVČ rozhodnout pro tzv. paušální daň, která by podnikatelům mohla ulehčit papírování. Z hlediska finančního to některým může ušetřit i peníze, avšak zase takové terno to není. celý článek »

Září roku 2020 přineslo novelu zákona o DPH

18.09.2020 - K prvnímu září tohoto roku nabyla účinnosti novela zákona o DPH č. 343/2020, která doplňuje zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.Z důvodu průtahů v legislativním procesu se nepodařilo provést odpovídající novelu zákona k 1. 1. 2020, daňové subjekty však mohly od prvního dne tohoto roku d... celý článek »

Kompenzační bonus pro OSVČ: kdo a dokdy o něj může požádat?

25.05.2020 - Až 700 tisíc živnostníků by podle odhadů ministerstva financí mohlo požádat o kompenzační bonus. Finanční správa už přijala více než půl milionů žádostí. Jaké jsou zásadní termíny pro jejich podávání? Najdete je v našem přehledu, stejně jako aktuální informace, za jakých okolností mají OSVČ na kompe... celý článek »

Ministerstvo financí: Díky EET jsme vybrali 33 miliard

17.12.2019 - Na začátku prosince uběhly tři roky od zavedení první vlny elektronické evidence tržeb (EET). Od května příštího roku se pak rozšíří i na zbývající obory, které ji zatím nepodléhaly. Podle ministerstva financí za první tři roky provozu přineslo EET 33 miliard korun do státního rozpočtu. S náběhem da... celý článek »

Nová daň pro internetové giganty může zdražit reklamu

29.11.2019 - Od příštího roku by daňovou soustavu České republiky měla doplnit nová, takzvaná digitální daň. Návrh zákona o dani z vybraných digitálních služeb schválila vláda a teď poputuje k projednání do poslanecké sněmovny. Koho se daň bude týkat a za co ji budou muset firmy odvádět? A kdo ji nakonec zaplatí... celý článek »

Jak se změnilo zaokrouhlování DPH?

27.11.2019 - Nová pravidla pro zaokrouhlování platí od dubna letošního roku, kdy je přinesla novela zákona o DPH. Od října se jimi pak všichni musí řídit povinně. Až poté se ke změnám vyjádřila finanční správa, aby vysvětlila některé nejasnosti. Co se tedy pro podnikatele a jejich účetní změnilo? ... celý článek »

Plátci vs. Neplátci DPH. Kde je hranice?

18.11.2019 - Daň z přidané hodnoty (DPH) je zásadní příjem českého rozpočtu a při nákupu zboží nebo služeb ji platíme prakticky všichni. Do státní pokladny ji ale odvádějí především podnikatelé, tedy plátci DPH. Za určitých okolností ji nemusí platit vůbec, případně dobrovolně, při vyšších příjmech má ale pevná ... celý článek »

Jak uplatňovat DPH u poukazů podle nových pravidel?

25.10.2019 - Poukazy jsou v České republice poměrně častým benefitem, ať už ve formě stravenek nebo třeba voucherů, které jdou uplatnit ve vybraných obchodech. Novela zákona o DPH účinná od 1. dubna letošního roku přinesla mimo jiné i nová pravidla právě pro zacházení s poukazy. celý článek »

Koho se bude týkat poslední vlna EET?

30.09.2019 - Zavádění Elektronické evidence tržeb (EET) už brzy vstoupí do své poslední fáze. Rozšíří se tak i na většinu podnikatelů, kteří ji doposud nepodléhali. Novelu zákona o EET a novelu zákona o dani z přidané hodnoty, která některé služby a zboží přesouvá do nejnižší, tedy desetiprocentní sazby daně, po... celý článek »

Jaký bude online finanční úřad?

23.09.2019 - Možnost vyřídit si své daňové povinnosti z pohodlí domova. Dlouho očekávanou službu přinese elektronický finanční úřad. Novelu daňového řádu, která jej legislativně ukotvuje, vypracovalo ministerstvo financí a už ji schválila vláda. Online finanční úřad podobný například elektronickému bankovnictví ... celý článek »

Pro koho bude off-line režim evidence tržeb a jak bude fungovat

18.09.2019 - Novelu zákona o elektronické evidenci tržeb (EET) napodruhé schválila poslanecká sněmovna a nyní míří k podpisu prezidentovi. Kromě toho, že se rozšíří i na obory, které ji doposud nepodléhaly, přináší také novinku v podobě off-line režimu. Na koho se bude evidence tržeb pomocí papírových účtenek vz... celý článek »

Platíte DPH? Připravte se na několik novinek

23.08.2019 - Plátci daně z přidané hodnoty (DPH) musí v roce 2019 počítat, stejně jako v minulých letech, s několika novinkami. Týkají se například doručování daňových dokladů, zaokrouhlování nebo změn při odpočtu daně po rozsáhlejších rekonstrukcích nemovitostí. Podívejme se na ně podrobněji. ... celý článek »

DPH u stravenek se pro zaměstnavatele nemění

21.08.2019 - Stravenky patří k nejběžnějšímu benefitu, který zaměstnanci dostávají. Díky stravenkám nebo poukazům může na daních ušetřit zaměstnavatel a navíc jimi zvyšuje příjem svých zaměstnanců. I proto přinesla novelizace zákona o DPH otázku, do jakého režimu této daně budou poukázky na stravování patřit. ... celý článek »

Pořadatelé hudebních festivalů usilují o výjimku z EET

11.04.2019 - Festivalová asociace FESTAS odhaduje, že náklady spojené s provozem EET na hudebních festivalech spolknou až pětinu tržeb. Asociace proto požaduje výjimky z EET pro hudební festivaly. Ministerstvo financí neplánuje ustoupit, neboť k výjimce neexistují objektivní důvody. Ohrozí EET hudební festivaly?... celý článek »

Výpočet daně z příjmů při ukončení podnikání

19.03.2019 - Pokud podnikatel ukončuje své podnikání, musí se připravit na několik činností, které je zapotřebí splnit. Pouhým pozastavením či zrušením živnosti administrativní proces nekončí. Při ukončení podnikání je totiž důležité správně zohlednit daň z příjmů. Poradíme, jak na to.... celý článek »

Daňová Kobra: Podvody na vratkách DPH téměř vymizely

31.01.2019 - Finanční úřady ve spolupráci s daňovou Kobrou důsledněji prověřují vratky na DPH a výrazně snižují škody způsobené daňovými podvody. Zatímco v roce 2012 byl daňovými podvody stát odhadem okraden o 100 miliard korun ročně, pak v minulých letech objem škod výrazně poklesl. Za loňský rok daňová Kobra o... celý článek »

Pozor na změnu uplatňování DPH u společníků

12.12.2018 - Od ledna 2019 se závazně mění pravidla pro uplatňování DPH u společníků společností. Nová úprava je již platná od 1. 7. 2017. Do konce letošního roku ale mohli společníci využít přechodného ustanovení. Od nového roku již budou společníci vykazovat veškeré své ekonomické aktivity výhradně samostatně.... celý článek »

Odpisy a ocenění dlouhodobého majetku

09.11.2018 - Zákon o účetnictví člení majetek účetní jednotky na dlouhodobý a krátkodobý. Účetním jistě nemá smysl vysvětlovat jejich rozdíl. Přesto vysvětlíme základní účetní aspekty ocenění a odpisů u dlouhodobého hmotného majetku. celý článek »

Základní aspekty silniční daně

06.09.2018 - Užíváte ke svému podnikání osobní či nákladní vozidla? Víte, za jakých okolností podléhají tyto vozidla silniční dani? A v jakých případech jsou od silniční daně osvobozena? Vysvětlíme základní legislativní náležitosti při správě silniční daně. celý článek »

Jaké největší změny přinese daňový balíček pro rok 2019?

13.07.2018 - V minulých dnech schválila vláda daňový balíček, který předložilo Ministerstvo financí. Daňový balíček je souborem novel, které upravují vybrané zákony daňového řádu, zákona o DPH a zákona o daních z příjmů. Ministerstvo financí očekává od sloučení daňových změn do jednoho zákona vyšší přehlednost v... celý článek »

Odpočet úroků z daňového základu bude pod větší kontrolou

31.05.2018 - Směrnice Evropské unie zpřísňuje podmínky pro odpočet úroků z daňového základu. Implementace směrnice do české legislativy se dočkáme v průběhu letošního roku. Zpřísnění podmínek je snahou Evropské unie o omezení účelové daňové optimalizace. Odhaduje se, že tímto krokem mohou firmy na daních zaplati... celý článek »

Hypotéka pro OSVČ: Pozor na nízký základ daně

24.05.2018 - Živnostníci mají cestu k hypotéce výrazně komplikovanější. Pro banky jsou rizikovějšími klienty, než zaměstnanci se stabilním měsíčním příjmem. Příjmy podnikatelů posuzují banky podle obratu nebo základu daně, jehož nedostatečná výše může cestu k hypotéce zastavit. Poradíme, podle čeho banky vyhodno... celý článek »

Znáte změny v příloze daňového přiznání právnických osob?

02.05.2018 - Ve zdaňovacím období započatém v roce 2017 dochází ke změně v daňovém přiznání k dani z příjmů právnických osob. Změny souvisí s přílohou transakcí se spojenými osobami. V příloze přibyly nové položky a rozšířil se okruh daňových subjektů. Přílohu budou za určitých podmínek nově odevzdávat banky, po... celý článek »

Základní rozdíly ve využití odpisů a opravných položek

24.04.2018 - Opravné položky jsou nezbytnou součástí účetnictví, neboť upravují rozdíl v účetní a skutečné hodnotě majetku. Díky tomu lze ze správně vedeného účetnictví zjistit reálnou hodnotu aktiv. Připomeňme si význam odpisů a opravných položek v účetnictví, jejichž přehlednou evidenci umožňuje účetní softwar... celý článek »

Zjednodušený režim EET doprovází kontroverze. Ministerstvo financí navrhuje, aby podnikatelé odhadovali budoucí tržby

19.04.2018 - Ministerstvo financí předložilo pozměňovací návrh vedení elektronické evidence tržeb ve zjednodušeném režimu. Samotný návrh budí kontroverze, neboť po obchodníkovi požaduje, aby předvídal své budoucí tržby a překročení limitu hlásil finančnímu úřadu. Za nedodržení ohlašovací povinnosti by mohla hroz... celý článek »

Odbory navrhují povinné příspěvky na důchod pro všechny

31.08.2017 - V současné době využívá příspěvek na penzijní pojištění sotva milion zaměstnanců. V průměru měsíční příspěvek činí 823 Kč. Odbory chtějí, aby zaměstnavatelé povinně přispívali na důchod každému zaměstnanci. Tento krok by ale vedl k úpravě daňové evidenci a k ještě větší daňové zátěži, než je doposud... celý článek »

Ministerstvo financí vybralo provozovatele účtenkové loterie

03.04.2017 - Ministerstvo financí vybralo provozovatele účtenkové loterie. Jeho starostí bude kompletní správa účtenkové loterie včetně odměňování výherců. Na odměnách plánuje ministerstvo financí ročně vyplatit 65 milionů korun. Podle prvních předpokladů by účtenková loterie mohla být spuštěna v polovině letošn... celý článek »

K podání daně z příjmů zbývají poslední dny

27.03.2017 - K podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob zbývá už jen pár dní. Konkrétně je nutné daňové přiznání podat do 3. dubna 2017. Přehledně vysvětlíme, jak bez stresu podat daňové přiznání, jaké slevy lze uplatnit a na co při vyplňování nezapomenout.... celý článek »

Problém EET: Mnoho špatně fungujících pokladen

19.01.2017 - Téměř dva měsíce již naplno funguje elektronická evidence tržeb. Mnozí restauratéři ale hlásí problémy. Ty nezpůsobuje databáze Finanční správy, ale konkrétní technická řešení, která si pořídili restauratéři od neprověřených dodavatelů. Špatné pokladny způsobují prodlení v placení a mnohdy nekomunik... celý článek »

Jak vybrat účetní firmu

08.11.2016 - Současné požadavky na zpracování účetnictví, podávání kontrolního hlášení DPH či mzdová agenda přenášejí na podnikatele velký tlak a především zodpovědnost. Vedením účetnictví podnikatelé tráví spoustu času, který by mohli věnovat svým zakázkám, inovacím svých služeb a vývoji produktů. A právě více ... celý článek »

EET jako strašák e-shopů?

21.10.2016 - Elektronická evidence tržeb se bude týkat i e-shopů. Termín, od kterého začne povinnost vedení EET pro provozovatele internetových obchodů platit, se rychle blíží, i když se jedná až o druhou vlnu spouštění. Od kdy povinnost vést EET pro e-shopy platí, a jde právem o noční můru? Dozvíte se v tomto č... celý článek »

QR Faktura: jak usnadní práci?

14.09.2016 - Zjednodušení přenosu účetních dat z faktur do účetního systému? Ve spolupráci s Finanční správou byl na tiskové konferenci pořádané Komorou daňových poradců dne 14. 6. 2016 představen nový standard: QR Faktura. Integrována bude s již zavedenou QR Platbou. celý článek »

Daňová revoluce - co bychom o ní měli určitě vědět?

01.09.2016 - Ministerstvo financí plánuje revoluční změny týkající se daní. Proměn systému výběru a správy bude mnoho, ale všechny mají společný jmenovatel: „MOJE daně“. Zkratka znamená MOderní a JEdnoduchý systém. Systém se nezmění během jednoho dne, protože úpravy jsou značné, navíc s jeho realizací mohou znač... celý článek »

Kontrolní hlášení DPH zvolili podnikatelé Absurditou roku 2016

05.05.2016 - Od prvního podání kontrolního hlášení uběhlo pouze několik měsíců, již se ale tato novinka dočkala prvního ocenění. A ne zrovna lichotivého. Podnikatelská veřejnost totiž zvolila kontrolní hlášení Absurditou roku 2016. Podnikatelům na kontrolním hlášení nejvíce vadí systémové chyby, zvýšené množství... celý článek »

Jak na novou evidenci tržeb

29.04.2016 - Emotivní diskuze o podobě elektronické evidence tržeb jsou již za námi. Elektronická evidence tržeb prošla legislativním procesem a 13. dubna vstoupila v platnost. Na první registrované platby si ale ještě několik měsíců počkáme. Povinnost vést elektronickou evidenci bude až od 1. prosince 2016. Vít... celý článek »

Jak vybrat účetní program

26.04.2016 - Ať už jste drobným podnikatelem, nebo budujete velkou společnost, neobejdete se bez přehledného a precizního vedení daňové evidence nebo podvojného účetnictví. Naštěstí moderní doba přináší možnosti zjednodušení napříč všemi obory, a tak namísto ručního vypisování údajů dnes můžete pohodlně využívat... celý článek »

Účetní software DUNA a Windows 10

11.04.2016 - Stejně tak, jako v případě aplikací ekonomického software DUNA, platí i pro operační systémy Windows důrazné doporučení udržovat software na svých počítačích aktuální. Žádný výrobce software není příliš ochotný řešit problémy svázané s neaktuálními softwarovými produkty. ... celý článek »

Účetní programy vybírejte podle více faktorů

11.03.2016 - Zpracovávat jednoduché účetnictví nebo dokonce daňovou evidenci na papír je dnes pro většinu firem zcela nemyslitelné. Jasnou volbou je proto účetní software. Český trh nabízí desítky účetních programů a vybrat ten nejlepší není vždy snadné. O vašem vítězi by mělo rozhodnout několik faktorů.... celý článek »

DUNA a jednoduché účetnictví

12.01.2016 - Jak už jste určitě zaregistrovali, novela zákona o účetnictví s sebou přinesla celou řadu změn. O těch nejdůležitějších jsme psali v článku „Co se mění v Zákoně o účetnictví od nového roku?“. Dnes se zaměříme pouze na jednu z novinek a tou je návrat jednoduchého účetnictví.... celý článek »

Bát se či nebát aneb kontrolní hlášení DPH

10.09.2015 - Na rozdíl od evidence elektronických tržeb, u kterých se podle MF ČR posouvá účinnost zákona prozatím do poloviny roku 2016, dostává kontrolní hlášení stále reálnější podobu. Zkusme si tedy v kostce shrnout některé informace, které se kontrolního hlášení týkají. celý článek »

Režim reverse charge (přenesení daňové povinnosti)

29.06.2015 - Pojem reverse charge znamená režim přenesení daňové povinnosti (RPDP) z dodavatele na odběratele. Tento režim se vztahuje k přesně vymezeným tuzemským plněním mezi plátci DPH. V praxi to vypadá tak, že dodavatel vystaví daňový doklad bez DPH, ve kterém uvede sdělení, že výši daně je povinen doplnit ... celý článek »

Elektronická evidence tržeb (EET) – jaká je aktuální situace?

23.06.2015 - V úterý 16.6 2015 jsme se v Praze zúčastnili konference „Elektronická evidence tržeb - zkušenosti a očekávání“, kterou pořádalo Ministerstvem financí ČR ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR. I když ještě zákon nebyl schválen a konečná podoba EET není tedy přesně známa, jsou k dispozici základní i... celý článek »

Plátce daně čeká nová povinnost – kontrolní hlášení DPH.

28.05.2015 - Od ledna 2016 vzniká plátcům daně z přidané hodnoty nová, zákonem stanovená povinnost, podávat kontrolní hlášení. Co si pod tímto pojmem představit a co konkrétně to pro podnikatele znamená? Každý podnikatel, který je v Česku registrovaný jako plátce DPH bude mít povinnost podávat vyjma daňového při... celý článek »