MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Zjišťování skutečného stavu majetku a závazků k určitému dni. Firmy, úřady a další společenské instituce se řídí příslušnými právními normami, které upravují praktické postupy prováděné během inventur, k tomuto účelu často vydávají své interní směrnice, řády a nařízení, jež tuto problematiku upravují vzhledem k provozním požadavkům daného subjektu. V účetnictví inventura znamená porovnání skutečného stavu majetku a závazků se stavem účetním.

Další účetní pojmy