MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Formulář sloužící k plnění oznamovací povinnosti zaměstnavatele, který musí v zákonné lhůtě oznámit zdravotní pojišťovně všechny skutečnosti mající vliv na odvod zdravotního pojištění. Zaměstnavatelé mají zákonem uloženu oznamovací povinnost, za jejíž nesplnění mohou být pokutováni. Veškerá oznámení se provádějí do 8 dnů (pokud zákon nestanoví jinak) od vzniku skutečnosti, která se oznamuje, a vždy na formulářích k tomu určených.

Další účetní pojmy