MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Rozbor. Metoda zkoumání složitějších skutečností rozkladem na jednodušší. 

Finanční analýza pak představuje významný nástroj, pomocí kterého je dosahováno cílů finančního řízení. O výsledky finanční analýzy se vedle managementu společnosti zajímají také akcionáři společnosti, banky, obchodní věřitelé, odběratelé, zaměstnanci, potenciální investoři, konkurence.

Zdrojem dat pro finanční analýzu jsou především informace z finančního účetnictví, ale i informace z vnitropodnikového účetnictví, peněžního a kapitálového trhu, statistických ročenek aj.

Další účetní pojmy