MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Formulář sloužící k vykázání úhrnů vyměřovacích základů a pojistného u zaměstnanců správě sociálního zabezpečení. Zaměstnavatel je ke dni splatnosti pojistného povinen příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) předložit spolu s požadovanými údaji formulář „Přehled o výši pojistného“.

PVPOJ může být trojího typu: 

Změnové nebo storno podání PVPOJ je možné zaslat pouze stejným způsobem, jakým bylo odesláno původní podání.

Další účetní pojmy