MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Proces na sebe navazujících kroků, při kterém se zjišťuje skutečný stav majetku, jeho zdrojů a závazků, jeho srovnání s účetním stavem a následně další navazující činnosti (např. vyčíslení inventarizačních rozdílů, vypořádání inventarizačních rozdílů, apod.) Může být prováděna periodicky (pravidelně k určitému dni - datu účetní uzávěrky), průběžně (postupně během účetního období) nebo mimořádně (při organizačních změnách, živelných pohromách, atd.)

Další účetní pojmy