MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Oběžná aktiva s dobou použitelnosti do jednoho roku (např. zásoby, pohledávky a krátkodobý finanční majetek). Krátkodobý majetek je tedy charakteristický zejména svou délkou použitelnosti, která není vyšší než 1 rok, a taktéž i svou jednorázovou spotřebou. Toto jsou zásadní rozdíly oproti dlouhodobému majetku, jehož délka použitelnosti je z obecného hlediska delší než 1 rok, a který se v průběhu jeho využívání postupně opotřebovává nikoli však spotřebovává. Toto opotřebení je tak zúčtováno do nákladů až formou účetních odpisů.

Další účetní pojmy