MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Je to částka, která vyjadřuje opotřebení majetku (morální nebo fyzické) za určité období. Narozdíl od opravných položek jde o trvalé snížení hodnoty majetku v účetnictví. Odpisy se používají pouze pro dlouhodobý majetek, který se odepisuje do výše vstupní nebo zvýšené vstupní ceny. Rozlišujeme účetní (slouží k přehledu o skutečné výši hodnoty majetku a jeho opotřebení v důsledku užívání nebo zaostávání po technické stránce) a daňové (slouží ke stanovení daně z příjmů) odpisy.

Další účetní pojmy