MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Forma pracovněprávního vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem mimo klasický pracovní poměr. Uzavírá se na práci, jejíž rozsah nepřekračuje v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby. Dohoda musí být uzavřena písemně a musí v ní být uvedeny sjednané práce, sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá. DPČ má oproti klasické pracovní smlouvě několik specifik. Jedním z nich je, že při předčasném ukončení pracovního poměru nemusí jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel udávat důvod výpovědi a výpovědní doba činí 15 dní.

 

 

Další účetní pojmy