MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Snížení hrubé (brutto) hodnoty majetku na čistou (netto) hodnotu. Rozdílem brutto mínus korekce získáváme tzv. netto stav. To je např.: zůstatková cena dlouhodobého majetku nebo hodnota majetku po odečtení opravných položek. Hodnota dlouhodobého majetku se snižuje jeho odpisy a opravnými položkami. Korekce upravují brutto stav zejména o oprávky a opravné položky. Korekce se používá především ve výkazu Rozvaha, který tvoří součást roční účetní závěrky.

Další účetní pojmy