MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Právo věřitele na finanční nebo jiné plnění ze strany dlužníka, spočívá v právu věřitele požadovat po dlužníkovi, aby něco dal, konal, něčeho se zdržel nebo něco strpěl. Protistranou je závazek ve stejné výši. Pohledávky můžou být peněžité nebo nepeněžité. Jedná se o majetkovou hodnotu, kterou lze až na výjimky převést na jiného (tzn.postoupení pohledávky) a která, nezanikne-li smrtí věřitele, může být předmětem dědění.

Další účetní pojmy