MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Zákonem určená povinná platba do státního rozpočtu, která se připočítává k cenám zboží a služeb.

Je jednou z nepřímých daní, která se podstatnou částí podílí na příjmech státního rozpočtu každého státu. 

Plátcem daně z přidané hodnoty je každý subjekt se sídlem, provozovnou či místem podnikání registrovaný jako plátce DPH. V Česku se plátcem musí povinně stát subjekt, jehož obrat přesáhl za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců částku 1 000 000 Kč.

 

Další účetní pojmy