MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Představuje soubor činností, jejichž cílem je zjistit a komplexně vyhodnotit finanční situaci podniku pomocí rozboru číselných ekonomických údajů. Cílem takovéto analýzy je odhalit silné a slabé stránky firmy. Z hlediska provedení lze finanční analýzu rozdělit na interní (veškeré účetní dokumenty zejména finanční plán a statistické údaje) a externí (provedena pouze na základě veřejně známých informací), z hlediska zaměření pak na statickou, dynamickou a poměrovou finanční analýzu.

Další účetní pojmy