MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Je právní pojem odlišující člověka od jiných právních subjektů, které mají právní subjektivitu (právnická osoba). Právní subjektivita člověka vzniká narozením a zaniká úmrtím nebo prohlášením za mrtvého. Soud může prohlásit za mrtvou např. nezvěstnou fyzickou osobu, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem usoudit, že již nežije. Způsobilost zavazovat se k právním úkonům mají jen zletilí, kterým zároveň nebyla tato způsobilost omezena.

Další účetní pojmy