MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Pracovní volno v zaměstnání, které na základě zákona poskytuje zaměstnavatel svým zaměstnancům, aby si odpočali a zregenerovali síly pro další výkon práce. Zaměstnanec má nárok na nejméně 4 týdny dovolené v jednom kalendářním roce. Pokud v době dovolené připadne na obvyklý pracovní den svátek, nezapočítává se tento den do dovolené. Zaměstnavatel může z provozních důvodů určit hromadné čerpání dovolené, které ale nesmí být delší než 2 týdny.

Další účetní pojmy