MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Anglicky také „Break-Even Point“, někdy uváděným ve zkratce BEP, se rozumí množství produkce, při kterém podnikatelský subjekt dosahuje „nulového zisku“. Takové množství produkce firmy, při kterém nevzniká žádný zisk ani ztráta.

Dosahuje-li firma této produkce, pak se tržby rovnají nákladům.

V rámci analýzy bodu zvratu (BEP) se uvažují fixní, variabilní a celkové náklady (představovány součtem fixních a variabilních nákladů).

 

Další účetní pojmy