MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

Krátkodobý majetek s dobou použitelnosti do jednoho roku (např. zásoby, pohledávky a krátkodobý finanční majetek) a jednorázovou spotřebou. Toto jsou zásadní rozdíly oproti dlouhodobému majetku, jehož délka použitelnosti je z obecného hlediska delší než jeden rok, a který se v průběhu jeho využívání postupně opotřebovává nikoli však spotřebovává. Toto opotřebení je tak zúčtováno do nákladů až formou účetních odpisů.

Další účetní pojmy