MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz
Zdravotní pojištění v České republice je povinná daň, která je součástí jednoho ze tří pilířů sociálního zabezpečení vedle státní sociální podpory a sociální pomoci. Když má poplatník dvě zaměstnání, často ho odvádí z obou takových příjmů. Existují ale případy vedlejších příjmů, u nichž zdravotní pojištění odvádět nemusíte. Jaké to jsou?

V ČR si zdravotní pojištění platí zaměstnanec i jeho zaměstnavatel. Zaměstnanec má jako vyměřovací základ pro platbu zdravotního pojištění hrubou mzdu 72násobek průměrné hrubé mzdy. Sami si pak platí zdravotní pojištění osoby samostatně výdělečné činné (OSVČ) formou alespoň minimálních měsíčních záloh.

V případě, že si zaměstnanec nebo živnostník přibere ke své závislé nebo samostatné výdělečné činnosti ještě brigádu a vejde se do určitého limitu, pak z ní zdravotní pojištění platit nemusí. Nejznámější typy takových smluv jsou dohoda o provedení práce (DPP) a dohoda o pracovní činnosti (DPČ).

 

Limity u DPP a DPČ

Pracovníci na tyto dohody nemusí odvádět zdravotní ani sociální pojištění, pokud si vydělají do limitu 10 000 Kč za měsíc v případě DPP, v případě DPČ je pak maximální limit 2999 Kč měsíčně. Tyto limity je potřeba si důsledně hlídat, při překročení byť o jedinou korunu už příjem podléhá odvodům pojistného.

Dalším případem, kdy není nutné zdravotní pojištění odvádět, jsou vedlejší příjmy z pronájmu bytu či domu. Zdravotní, ale i sociální pojištění by naopak pronajímatel musel odvádět, pokud by provozoval pronajímání nemovitostí jako podnikání nebo pokud je příjem z pronájmu jediným příjmem.

 

Autorské honoráře do 10 tisíc

Zdravotní pojištění nemusí platit ani zaměstnanec, který si ke svému pracovnímu poměru přivydělává například psaním článků, za něž dostává autorské honoráře. Součet těchto honorářů u jednoho plátce daně přitom nesmí za jeden kalendářní měsíc přesáhnout částku 10 tisíc korun. Daň se pak vybere patnáctiprocentní srážkou podle zvláštní sazby daně. Když souhrnný příjem přesáhne desetitisícovou hranici, z autorských honorářů se automaticky stává samostatně výdělečná činnost.

Existují také případy, kdy poplatník zdravotní pojištění nemusí řešit vůbec. Jedná se o tzv. státní pojištěnce, tedy osoby, za které pojištění odvádí stát a zároveň mají příjem, který nepodléhá pojistným odvodům. Jde například o matky na rodičovské dovolené, které si přivydělávají prací na dohodu do limitu, nebo seniory, kteří mají příjmy z pronájmu.

« zpět na přehled novinek