MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz
Pokud jste živnostník, případně jste vykonával práci pro dva zaměstnavatele současně či měl jiný zdanitelný příjem, musíte 1. dubna 2020 odevzdat daňové přiznání za uplynulý rok. Existuje ale několik případů, při kterých se daňové přiznání odevzdávat nemusí. Jaké to jsou?

Základní daňové pravidlo nám říká, že přiznání musíte odevzdat vždy, pokud jste během roku měli více zaměstnavatelů. I toto pravidlo má však několik výjimek. Tou nejčastější je situace, že jste sice měli více zaměstnavatelů, ale ne zároveň, tedy jste je v průběhu roku vystřídali postupně a ani v jednom měsíci nepracovali pro oba současně.

U jednoho zaměstnavatele jste měli podepsané prohlášení k dani za příslušné období a byla vám tak uplatněna základní sleva pro poplatníka ve vyplacené čisté mzdě. Další slevy či odpočty můžete uplatnit u nového zaměstnavatele, pokud podepíšete roční zúčtování daně. Daňovou vratku, případně bonus, pak opět dostanete v rámci čisté mzdy.

 

Dohoda o provedení práce nebo autorské honoráře

Daňové přiznání nemusíte podávat ani tehdy, pokud jsou vaše příjmy zdaněné srážkovou daní. Do těch patří například činnost na dohodu o provedení práce do výše příjmů 10 tisíc korun daně za předpokladu, že jste u zaměstnavatele s dohodou nepodepsali prohlášení k dani. Dále jsou to také autorské honoráře do 10 tisíc korun.

Srážkové dani podléhají také výhry, které nejsou osvobozené od daně, výplaty z fondových investic, dluhopisů nebo stavebního spoření. Nepodávat přiznání pro vás ale někdy může být nevýhodné, protože máte nárok na vratku nebo bonus, vždy je tedy potřeba si daně spočítat a rozhodnout se podle situace.

Jinou kategorií jsou pak příjmy, které jsou od daně z příjmu rovnou osvobozené. Mezi takové patří například starobní důchod, nemocenská, rodičovský příspěvek a další sociální dávky. Pokud by vaše přiznání zahrnovalo jen tyto příjmy, nemusíte ho podávat. Pokud ho stejně podáváte, tyto příjmy do něj nemusíte uvádět. Do osvobozených příjmů patří také prodej nemovitosti za splnění podmínek pro osvobození.

 

Občasný přivýdělek

Povinnost podávat přiznání se na vás nevztahuje ani tehdy, pokud jste během roku jakýmkoli způsobem vydělali méně než 15 tisíc korun. Hodnotí se přitom skutečný příjem, ne celkový zisk. V praxi se to tak týká třeba důchodců nebo osob pobírajících rodičovský příspěvek, kteří mají občasný přivýdělek do zmíněné hranice.

Podobně nemusejí daňové přiznání podávat ti, u nichž příjmy z ostatních činností nepřesáhli částku 6 tisíc korun. Mezi takové řadíme například příjmy z kapitálového majetku nebo příjmy z pronájmu. Od daně z příjmů je také osvobozen příležitostný přivýdělek do limitu 30 tisíc korun za rok. Jedná se o příjmy z činností, na které nepotřebujete živnostenské oprávnění, například prodej zeleniny z vlastní zahrady.

Poslední situací, v níž není třeba podávat daňové přiznání, jsou příjmy ze zahraničí. A to tehdy, pokud jsou příjmy na základě mezinárodních smluv o dvojím zdanění vyjmuty z českého zdanění. Pokud vám tedy v zahraničí zaměstnavatel strhával daň podle tamních předpisů, nemusíte tento příjem uvádět v České republice. Daňové přiznání naopak musíte podat i při práci v zahraničí, pokud jste šest měsíců a více v daném roce bydleli v ČR.

« zpět na přehled novinek