MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz
Každý podnikatelský subjekt je pro účely výpočtu daně povinen evidovat své příjmy, případně výdaje a další pohyby. Pro koho je lepší daňová evidence a kdo je povinen vést účetnictví? A jaký je mezi nimi rozdíl?

Daňová evidence

Fyzické osoby povětšinou pro účely svého podnikání volí daňovou evidenci.

 

Výhody vedení daňové evidence:

 

Daňová evidence slouží ke stanovení základu daně a obsahuje informace o příjmech, výdajích, majetku a dluzích. Sleduje tedy skutečné pohyby peněžních prostředků.

Pokud podnikatel odečítá náklady pomocí procenta stanoveného pro daný druh podnikání, stačí evidovat v podstatě pouze příjmy. Je-li pro podnikatele výhodnější použít k výpočtu daně své reálné výdaje, protože převyšují ty stanovené procentem v zákoně o daních z příjmů, musí vést po celý účetní rok jejich řádnou evidenci. Není-li si podnikatel na začátku účetního období jistý, kterou metodu odečtu výdajů použije, je nutné si výdaje evidovat, aby se později mohl rozhodnout pro výhodnější variantu.

 

Účetnictví

Některé subjekty nemohou ze zákona vést daňovou evidenci a vedení účetnictví je tedy jejich povinnost:

 

Pro vedení účetnictví se podnikatel může rozhodnout také dobrovolně.

Účetnictví může být vedeno v plném či zjednodušeném rozsahu a je prováděno takzvanými podvojnými zápisy. Sleduje pohyby aktiv (např. majetek) a pasiv (např. dluhy), nákladů a výnosů a cílem je zjištění hospodářského výsledku.

« zpět na přehled novinek