MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz
Aktuální období daňových přiznání s sebou přináší často skloňované téma: Daňové slevy. Připomínáme daňové slevy a jejich základní sazby, které můžete v letošním daňovém přiznání uplatnit.

V daňovém přiznání za rok 2018 lze uplatnit poměrně široký výčet daňových slev, které sníží daňový základ. Uplatnit lze daňové slevy:

Základní sleva na poplatníka

Všichni daňoví poplatníci mají nárok na základní slevu na poplatníka, která činí 24 840 Kč. Sleva je vždy uplatnitelná v plné roční výši a vztahuje se na všechny poplatníky, kteří v uplynulém roce měli zdanitelný příjem.

Sleva na manžela

Sleva na manžela, manželku nebo registrovaného partnera činí ročně 24 840 Kč. Podmínkou uplatnění slevy je bydlení společné domácnosti a roční příjem partnera nepřesahující 68 000 Kč. Sleva je uplatnitelná ročně.

Sleva na invaliditu

Osoby s přiznanou invaliditou mohou v prvním a druhém stupni invalidního důchodu využít daňovou slevou ve výši 2 520 Kč. Lidé s třetím stupněm invalidity mohou uplatnit daňovou slevu v částce 5 040 Kč.

Sleva na držitele průkazu ZTP/P

Handicapované osoby se zdravotním postižením, které jsou držiteli průkazu ZTP/P uplatní roční daňovou slevu ve výši 16 410 Kč. Pokud je osoba držitelem průkazu ZTP/P pouze v některém z měsíců, uplatní 1/12 z částky 16 410 Kč. A to vždy za měsíc či měsíce, ve kterém byly splněny podmínky na držení průkazu ZTP/P.

Sleva na studenta

Poplatníci do 26 let, kteří studují nebo absolvují výcvik spojený s budoucím povoláním, mohou využít daňovou slevu na studium ve výši 4 020 Kč. Studenti doktorského studia tuto slevu využijí až do 28 let. Nárok na slevu vzniká za každý měsíc, během něhož studium trvalo.

Sleva za umístění dítěte

Sleva za umístění dítěte se vztahuje na rodiče, jejichž dítě navštěvovalo předškolní zařízení definované zákonem. Jedná se o mateřské školy a dětské skupiny. Sleva se vztahuje na roční prokazatelné výdaje související s umístěním dítěte do maximální hranice 12 200 Kč. Přitom sleva za umístění dítěte nesouvisí s daňovým zvýhodněním na dítě. Jeden z rodičů proto může uplatnit slevu za umístění dítěte a druhý z rodičů daňové zvýhodnění na dítě.

Daňové zvýhodnění na dítě

Daňové zvýhodnění lze čerpat na nezletilé dítě do 18 let, případně na zletilé děti do 26 let, které s poplatníkem žijí ve stejné domácnosti a připravují se na budoucí povolání. Na první dítě činí roční daňové zvýhodnění 15 204 Kč, na druhé dítě 19 404 Kč a na třetí dítě 24 204 Kč. Tyto částky jsou platné pro roky 2018 a 2019.

« zpět na přehled novinek