MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz
Pokud podnikatelský subjekt překročí stanovenou hranici obratu ve výši jednoho milionu korun za dvanáct po sobě jdoucích kalendářních měsíců, stane se plátcem DPH.

Obrat vs zisk

Někteří začínající podnikatelé si pletou obrat a zisk, což může být dost matoucí.
Obrat je souhrn finančních prostředků přijatých ekonomickým subjektem za konkrétní období, v našem případě tedy za dvanáct po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Nemusí se přitom jednat o kalendářní rok, ale o jakékoliv období dvanácti po sobě jdoucích měsíců.

Zisk je oproti obratu očištěn o náklady a daně a lépe tedy vypovídá o reálné situaci daného subjektu.

Jednoduše řečeno, podnikatel může mít za zmíněné období klidně obrat milion korun, avšak pokud má zároveň náklady ve výši milion a půl, je půl milionu ve ztrátě. To však daňová problematika neřeší a daný podnikatel se i tak stane plátcem DPH. Jak již totiž bylo zmíněno, řeší se obrat, nikoliv zisk.

Většina menších podnikatelů si dává velký pozor, aby hranici jednoho milionu nepřekročila, jelikož by pro ně daň z přidané hodnoty představovala velkou administrativní i finanční zátěž a ani zákazníkům se nelíbí, když se daň projeví na ceně produktů či služeb.

Je registrace k DPH pro někoho výhodou?

Existují podnikatelé, kteří stanoveného limitu nedosáhnou, a přesto je pro ně výhodnější se plátci DPH stát. Tito se potom mohou k DPH registrovat dobrovolně. Dobrovolná registrace se vyplatí například pokud jsou zákazníci daného podnikatelského subjektu plátci DPH, dále při prodeji zboží nebo služeb se sníženou sazbou DPH nebo v případě plánovaného pořízení drahých strojů, u kterých si následně podnikatel může DPH odečíst. Případů je samozřejmě více a registrace je tedy na zvážení každého podnikatele.

« zpět na přehled novinek