MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz
Cenné papíry mohou poskytovat atraktivní zhodnocení i podstatné navýšení příjmů při jejich prodeji. Víte, jak zdanit příjmy z prodeje akcií? A kdy jsou příjmy z prodeje cenných papírů osvobozeny od daně?

Zdanění příjmů z prodeje cenných papírů se řídí § 10 zákona o daních z příjmů. Základ daně se určí z příjmů snížených o pořizovací cenu cenného papírů a o poplatky související s pořízením cenných papírů. Poplatník je od zdanění příjmů z prodeje cenných papírů osvobozen, pokud:

Příjmy do sto tisíc korun jsou od daně osvobozeny

Drobní investoři, jejichž roční příjem z prodeje cenných papírů nepřesáhne 100 000 Kč, jsou od daně z příjmu osvobozeni. Výhodou je, že tento příjem není nutné nikde evidovat. Příležitostní investoři tudíž nemusí mít starosti s daňovými povinnostmi. Ještě jednou zopakujeme, že pozor je nutné dát si na stotisícovou hranici příjmů z prodeje akcií. Nikoliv tedy na hrubý zisk. Pro daňové povinnosti z prodeje akcií je vždy stěžejní příjem.

Zdanění nepodléhá prodej akcií vlastněných déle než tři roky

Od daně z příjmů jsou osvobození také investoři, kteří akcie vlastní minimálně tři roky. Přitom nezáleží na výši příjmů z prodeje. Rozhodující je doba mezi nabytím a prodejem cenných papírů. Pokud se investor rozhodne akcie prodat dříve, musí zohlednit všechny aspekty prodeje včetně 15% daně z příjmu. Výhodou je, že nadstandardní příjmy z prodeje cenných papírů nepodléhají solidární dani.

Ztráta nesnižuje daňovou povinnost

Prodáváte cenné papíry se ztrátou? Je výše příjmů z prodaných akcií vyšší než 100 000 Kč? A zároveň jste cenné papíry nedrželi více jak tři roky? Pak si dejte pozor. Ztráta nesnižuje celkový roční základ daně. Podle §10 zákona o daních z příjmů se pro určení daňového základu posuzují vždy roční příjmy z prodeje akcií.

Výjimkou je prodej více cenných papírů, z nichž některé jsou prodány se ziskem a jiné se ztrátou. V takovém případě se obchodní transakce vzájemně započítají a ovlivní základ daně.

« zpět na přehled novinek