MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz
Dluhopisy patří k základním nástrojům kapitálového trhu, jejichž vlastnictví nabízí atraktivní výnosnost. Víte ale, jak příjmy z vlastnictví dluhopisů zdanit?

Výnos z dluhopisů daní emitent

Úrokové výnosy z obligací jsou pro jejich majitele příjmem jako každým jiným. Proto taky podléhají dani z příjmu, která je u fyzických osob realizována prostřednictvím srážkové daně. Sazba daně u obligací vydaných po roce 2000 činí 15 %. Pozitivní zprávou pro držitele dluhopisů je skutečnost, že daň za držitele odvádí emitent. Pokud je emitentem společnost sídlící na území České republiky, pak držitel obligace neuvádí úrokový příjem do daňového přiznání.

Pozor na zahraniční emitenty

Mírně odlišný postup nastává u zahraničních emitentů, neboť příjem ze zahraničního dluhopisu je brán jako příjem ze zahraničí. V takovém případě je nutné úrokový výnos uvést v daňovém přiznání v rámci položky dílčího základu daně.

Pokud daň z úrokových výnosů byla emitentem odvedena v zahraničí, lze uplatňovat zahraniční daňový zápočet. To však lze pouze u států, které mají s Českou republikou uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění.

Zdanění příjmů ze zahraničních dluhopisů se za určitých okolností netýká osob, které nejsou povinny běžně podávat daňové přiznání. Jedná se například o zaměstnance a důchodce. Podmínkou je, že zdanitelné příjmy mimo zaměstnání nesmí u zaměstnanců překročit 6 000 Kč. U důchodců nesmí zdanitelné příjmy přesáhnout limit 15 000 Kč.

Jak zdanit zisk z dluhopisů při jejich prodeji?

Pokud se rozhodnete dluhopisy prodat, podléhá zdanění zisku z prodeje dluhopisů stejným pravidlům jako obchod s akciemi. Zisk z prodeje dluhopisů nepodléhá zdanění v případě, pokud dluhopis vlastníte déle než tři roky. Jestliže dluhopis vlastníte méně než tři roky, je nutné zisk z prodeje zdanit. Není snad nutné připomínat, že zisk lze snížit o veškeré prokazatelné výdaje a poplatky související s nabytím a držením obligací.

« zpět na přehled novinek