MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz
Termín pro podání daňového přiznání je letos kvůli epidemii koronaviru mimořádně posunutý až do 1. července. Čas navíc můžete využít třeba na kontrolu, jestli jste do něj zařadili všechny slevy, zvýhodnění a odečitatelné položky, na něž máte nárok. Jaké to jsou, v tom vám poradí náš přehled.

Slevy na dani můžou poplatníci využít hned v několika případech. Tím nejčastějším jsou slevy pro rodiny s dětmi. Rodič, který pracuje, má možnost uplatnit kromě základní slevy na poplatníka ve výši 24 800 Kč také slevu na manželku, pokud nemá zdanitelné příjmy.

Dále to jsou daňová zvýhodnění na děti, které platí až do jejich 26 let za předpokladu, že studují vysokou školu. Rodiče, kteří mají děti v předškolním zařízení, mají rovněž nárok na školkovné. Pracující studenti mají nárok na slevu na studenta ve výši 4020 Kč na rok. Sleva je určena také pro invalidní důchodce nebo pro majitele ZTP/P, pokud tomu odpovídá jejich zdravotní stav.

Dalším běžným způsobem, jak si můžete vylepšit bilanci v daňovém přiznání, jsou odečitatelné položky. Nezdanitelnými částmi, díky kterým si jde snížit daňový základ, jsou například úroky z hypotéky, ze stavebního spoření nebo příspěvky na penzijní pojištění i připojištění. Patří mezi ně také dary a podobná bezúplatná plnění, nebo členské a odborové příspěvky v organizacích.

 

Za zkoušku si jde odečíst 10 tisíc korun

Jednou z těch méně známých odečitatelných položek jsou pak úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání. Jde o zkoušky profesní kvalifikace vyhovující standardům Národní soustavy kvalifikací. Pokud chceme tuto položku uplatnit, muselo také dojít k úspěšnému zakončení zkoušky a získání certifikátu, případně osvědčení.

Pro poplatníka to pak znamená odečet až 10 000 za kvalifikační zkoušku, pro zdravotně postižené je to 13 tisíc korun a u těžkého postižení 15 tisíc korun. To vše platí za předpokladu, že si poplatník zvýšení kvalifikace hradil sám. U OSVČ pak tehdy, pokud poplatník už zkoušky nepoužil jako daňový náklad na podnikání.

V případě, že firma nebo podnikatel platili kvalifikační kurzy svým zaměstnancům, můžou si je pak vykázat jako daňový náklad. I v této situaci je potřeba prokázat úspěšné dokončení zkoušek.

 

Paušál, nebo raději podrobné účetnictví

Ve výčtu už jsme zmínili náklady na podnikání. Tím jsou všechny výdaje poplatníka či subjektu na podnikání, fyzické i právnické osoby. Do přiznání jdou uplatnit dvěma způsoby. Jednoznačně jednodušší je využití tzv. paušálu, který je například u živnostníků minus 60 procent až do limitu 1 200 000 Kč.

V některých případech je ale výhodnější počítat náklady reálné. To ale samozřejmě obnáší vedení podrobného účetnictví. Jako uznatelné náklady pak považujeme mzdu, sociální a zdravotní pojištění odvedené za zaměstnance, výdaje na provoz firmy, nákup materiálu a zboží, náklady na služební cesty, nájemné objektu a další.

« zpět na přehled novinek