MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz
Možná i vy řešíte situaci, kdy a jakým způsobem přejít z daňové evidence na vedení účetnictví. Koho se to týká a jak takový přechod správně udělat? Přinášíme základní přehled, jak to udělat v souladu s klíčovými právními předpisy – zákonem o účetnictví a zákonem o daních z příjmů.

Jaký je vůbec rozdíl mezi daňovou evidencí a vedením účetnictví? V prvním případě jde o evidenci pro účely stanovení základu daně z příjmu. Tento nástroj se stejně jako výdajové paušály využívá většinou v začátcích podnikání. Účetnictví se oproti tomu týká výhradně účetních jednotek. A právě v okamžiku, kdy se fyzická nebo právnická osoba stává účetní jednotkou, musí začít účtovat v soustavě účetnictví.

Když obrat překročí částku 25 milionů

Účetní jednotkou jsou pak podle zákona o účetnictví fyzické osoby, která jsou podnikateli a jejichž obrat za předcházející rok přesáhl 25 milionů korun. V tom případě musí vést účetnictví „od prvního dne účetního období následujícího po kalendářním roce, ve kterém se staly účetní jednotkou, až do posledního dne účetního období, ve kterém přestaly být účetní jednotkou.“

Co udělat k prvnímu a poslednímu dni v novém režimu?

V případě naplnění tohoto nebo některého z dalších kritérií popsaných zákonem, začíná samotný přechod. Ten se sestává z několika kroků. Nejprve je nutné provést inventarizaci veškerého majetku a závazků. Následně je potřeba uzavřít účetní knihy v daňové evidenci a zpracování daňového přiznání.

K prvnímu dni po přechodu na účetnictví je třeba kromě inventarizace vytvořit také účtový rozvrh a interní směrnice, sestavit zahajovací rozvahu, otevřít účetní knihy a také rozepsat počáteční stavy účtů.

K poslednímu dni účetního období je zase nutné upravit základ daně. Daňový základ se zvyšuje o hodnotu zásob a cenin, hodnotu poskytnutých záloh s výjimkou záloh na hmotný majetek a hodnotu pohledávek, jež by v případě jejich úhrady byly zdanitelným příjmem. Naopak snižuje se o hodnotu přijatých záloh a hodnotu závazků, které by v případě jejich úhrady byly výdajem na dosažení, zajištění a udržení příjmů. To musí být provedeno již v prvním roce vedení účetnictví.

« zpět na přehled novinek