MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz
V době koronavirové krize vzniklo několik různých kompenzačních programů, jejichž čepání se však často nedá kombinovat. Může tedy docházet k situacím, že podnikatel podá žádost o určitou formu kompenzace a následně se ukáže, že jiný kompenzační program by byl výhodnější. Finanční správě se nyní množí dotazy podnikatelů, kteří oprávněně čerpali kompenzační bonus, avšak následně zjistili, že se jim vyplatí kompenzační bonus pro OSVČ vrátit a čerpat raději výhodnější podporu z jiného kompenzačního programu.

Jak tedy formálně na to?

Nejprve je důležité zmínit, že pouhé vrácení peněz z vypláceného kompenzačního bonusu neznamená automatickou nápravu situace. Je nutné změnit původní žádost o kompenzační bonus a oficiálně ji podat. K tomuto účelu poslouží i nepovinný vzor žádosti. Do políčka s požadovanou částkou potom vyplníte 0 Kč a žádost doplníte o vysvětlení situace tak, aby bylo jasné, že vaším záměrem je vrátit oprávněně čerpaný kompenzační bonus za účelem čerpání jiného podpůrného programu. Tento úkon naštěstí není limitován žádnou zvláštní lhůtou, ve které by se žádost měla podat. Konečným termínem pro úpravy výše kompenzačního bonusu je pouze lhůta pro stanovení daně, která činí 3 roky. Zároveň s podáním zmíněné žádosti o změnu výše kompenzačního bonusu na 0 Kč je potom nutné vrátit vyplácený bonus, a to na stejný účet, ze kterého byl zaslán, přičemž pro identifikaci bude sloužit variabilní symbol v podobě rodného čísla nebo DIČ. Pokud chcete mít jistotu, uveďte krátké odůvodnění i do zprávy pro příjemce (například „vrácení oprávněně čerpané kompenzace“).

Po provedení těchto jednoduchých kroků již můžete vyplnit a podat žádost o jinou formu kompenzace.

« zpět na přehled novinek