MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz
V účetní praxi na ně čas od času narazí každý. Doklady, které do firemního účetnictví nepatří. Co může být daňově uznatelný náklad pro jednoho, nemusí být totiž uznatelným nákladem pro druhého. Za jakých podmínek lze do účetnictví zařadit například dárky pro obchodní partnery nebo služební cesty?

Vždy je potřeba mít na paměti, že veškeré firemní náklady musejí souviset s podnikáním dané společnosti. Zákon o dani z příjmů považuje za daňově uznatelný náklad takový výdaj, který je „vynaložený na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů.“ Zároveň musí plátce daně dokázat, že takový náklad vznikl, například fakturou či účtenkou.

 

Náklady na reprezentaci zákon neuznává

Některé výdajové položky zákon považuje vždy za daňové neuznatelné. Patří mezi mě třeba náklady na reprezentaci. V praxi tak nelze zúčtovat náklady na občerstvení nebo pohoštění. Firemní večeři si tedy společnost odečte ve svých účetních nákladech, ale náklad je vyloučen ze základu pro výpočet daně. Naopak za daňově uznatelný náklad platí například pronájem místnosti na školení zaměstnanců.

Do této skupiny daňově neuznatelných výdajů patří i dárky, pokud nesplní podmínky, za kterých je lze odečíst od základu daně. Za dar se nepovažuje reklamní nebo propagační předmět.

Oblíbené dárky jsou předměty s pořizovací cenou do 500 Kč, a pokud jsou navíc opatřené logem, jde z daňového hlediska o takzvané reklamní předměty, které jsou daňově uznatelné,“ uvedla Vlaďka Přibylová, členka Výboru Komory certifikovaných účetních (KCÚ). „Nesmí však jít o pivo, šumivé víno, tvrdý alkohol, cigarety apod. Naopak takzvané tiché víno opatřené logem může být, a často bývá, oblíbeným reklamním předmětem,“ doplnila.

 

Důkazní břemeno leží na plátci daně

V takovém případě je vždy dobré pořídit si fotodokumentaci, nejlépe samotných lahví i jejich rozdávání. Takové dokumenty mohou pomoct u případné kontroly, protože na firmě v případě pochybností leží důkazní břemeno.

U menších společností nebo jednotlivých podnikatelů se také často stává, že se promíchají firemní výdaje s těmi soukromými. Nejde vybrat peníze z firemního účtu a použít je na soukromé účely. Odčerpaná částka se pak automaticky považuje jako půjčka, kterou je potřeba vrátit.

Často se řeší také uznatelnost výdajů na oblečení. To si mohou podnikatelé odečíst z daní pouze v případě, že dané oblečení používají pouze k výkonu své pracovní činnosti. Stejně tak musí souviset s podnikáním dané společnosti pracovní cesty.

« zpět na přehled novinek