MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz
Od roku 2018 došlo k snížení maximální výše při uplatňování výdajových paušálů na jeden milion korun. Pro mnohé živnostníky s vyššími výdaji je proto výhodnější vést daňovou evidenci a uplatnit skutečné výdaje. I přesto suma odváděných daní mnohé zaskočí. Poradíme, jak před závěrem roku optimalizovat daňovou povinnost.

Využijte nezdanitelné části základu daně

Jedním ze základních nástrojů daňové optimalizace jsou nezdanitelné části základu daně, uvedené v § 15 zákona o dani z příjmu. K nezdanitelným položkám patří:

Daňový základ je možné snížit například úhradou životního pojištění, penzijního připojištění, odborových příspěvků či školného, vzdělávacích a profesních kurzů. Pozor je nutné dát na vklady penzijního připojištění a spoření do jednoho tisíce korun měsíčně. Do této částky je vklad podporován státním příspěvkem. Pro daňové účely se proto započítávají vklady přesahující jeden tisíc korun měsíčně.

Zohledněte bezúplatná plnění i dárcovství krve

Specifickou skupinou nezdanitelných položek jsou bezúplatná plnění neboli dary. V rámci bezúplatného plnění lze daňový základ snížit o dary v minimální hodnotě tisíc korun. Dary snižující základ daně mohou ale tvořit maximálně 15 % z hodnoty daňového základu.

Za dar je u OSVČ považováno také bezpříspěvkové dárcovství krve a odběr krevních složek, kterými jsou krevní destičky, plazma či kostní dřeň. Jeden odběr sníží daňový základ o 2 000 Kč.

Pořiďte si zásoby materiálu a zboží

Snížení daňového základu u OSVČ je možné také pořízením nového vybavení, zásob materiálů a zboží. Na rozdíl od účetnictví má daňová evidence tu výhodu, že lze uplatnit veškeré výdaje za celý kalendářní rok. Naproti tomu v účetnictví by náklady měly časově a věcně souviset s obdobím, ve kterém byly účtovány.

Závěrem při daňové optimalizaci nezapomínejte, že veškeré výdaje musí být zdůvodnitelné a účelně vynaložené.

« zpět na přehled novinek