MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz
Vlastníte pozemek, byt, dům či jinou nemovitost? A máte již zaplacenou daň z nemovitosti? Pokud ne, pak s platbou neotálejte. Vysvětlíme, koho se daň z nemovitosti týká, kdo je od daně z nemovitosti osvobozen, a jaké hrozí sankce za pozdní úhradu.

Daň z nemovitosti se vztahuje na všechny osoby, které vlastní nemovitost území České republiky. Vyměřená daň je splatná do konce května. Pouze majitelé rybníků a zemědělských pozemků mají výjimku a daň z nemovitosti mohou uhradit do konce srpna.

Pokud výše daně nepřesáhne 5 000 Kč, je částka splatná celá. Jestliže je ale daň vyšší, lze její úhradu rozdělit do dvou splátek. Přičemž první polovina je splatná do konce května a splatnost druhé poloviny je do konce listopadu. Pro rok 2019 se termín druhé splátky posouvá do 2. prosince, neboť poslední listopadový den připadá na víkend.

Daň z nemovitostí neplatí osoby, kterým byla vyměřena částka ve výši 30 Kč a nižší. V případě spoluvlastnictví se ale daň z nemovitých věcí hradí vždy. Její minimální částka činí 50 Kč.

 

Přiznání k dani z nemovitosti stačí podat jednou

Přiznání k dani z nemovitých věcí není nutné podávat každoročně, pokud poplatník nezískal novou nemovitost. Finanční úřad automaticky majitelům nemovitostí registrovaným k platbě daně z nemovitosti zašle výzvu prostřednictvím složenky, datové zprávy či e-mailu. Výzva k úhradě daně obsahuje veškeré informace nutné k její úhradě.

Výše daně se vypočítává vždy souhrnně za všechny nemovitosti vlastněné na území kraje. Pokud osoba vlastní více nemovitostí v různých krajích, najde v jedné datové zprávě, e-mailu, případně v obálce více výzev či složenek k úhradě.

 

Jaké hrozí sankce za pozdní úhradu?

Za zpožděnou úhradu daně hrozí finanční sankce. Postih se počítá od pátého dne prodlení. Výše sankce se určí z nezaplacené částky úročené roční repo sazbou České národní banky zvýšenou o 14 procentních bodů. Tato roční sazba je pak rozpočítávána na počet dní, o které se platba daně zpozdila. Úrok za prodlení úhrady daně z nemovitosti lze uplatnit maximálně pět let zpětně. Sankce se promíjí, pokud je sankce za zdaňovací období nižší než dvě stě korun.

« zpět na přehled novinek