MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

SYSTÉMOVÉ JÁDRO


DPH, KH, DAŇOVÉ ZÁLOHY
K čemu modul slouží

Konfigurační nastavení, naplnění číselníků, správcovské akce a jednotné ovládání všech systémů DUNA představují jejich systémové jádro.

SYSTÉMOVÉ JÁDRO

NASTAVENÍ KONFIGURACE

ČÍSELNÍKY

SPRÁVCOVSKÉ FUNKCE

OVLÁDÁNÍ SYSTÉMU

Nastavení konfigurace, práce s číselníky a jednotné ovládání, společné pro všechny systémy DUNA, představují jejich systémové jádro. 

Největší přínosy

  • Možné přizpůsobení chování systému DUNA široké škále individuálních potřeb zákazníků
  • Individualní parametry pro jednotlivé uživatele z téže firmy
  • Velký počet číselníků pro urychlení práce a výrazné snížení chybovosti
  • Vysoká standardizace práce v dílčích evidencích systémů DUNA

NASTAVENÍ KONFIGURACE

Část parametrů uživatelské konfiguraceSystémy DUNA je možné přizpůsobovat potřebám nejširší škále zákazníků. I v rámci jediné instalace lze modifikovat chování dle individuálních potřeb a priorit jednotlivých uživatelů. K potřebnému nastavení je k dispozici menší čí větší počet parametrů, které můžete spravovat v Nastavení konfigurace.

Každá zpracovávaná firma má své vlastní konfigurační nastavení, které má 3 roviny:

  • nastavení konfigurace pro zpracovávanou firmu
  • uživatelské nastavení konfigurace (nastavení uživatelských atributů pro danou firmu)
  • nastavení aplikační konfigurace (parametry společné pro všechny zpracovávané firmy)

ČÍSELNÍKY

Pro rychlé zadávání a také pro kontrolu často se opakujících údajů je v programech DUNA využívána řada číselníků. Některé z nich jsou předvyplněné od dodavatele software, některé musíte téměř povinně vyplnit před skutečným zahájením prací. A některé se plní a rostou postupně s měsíci a roky používání, např. Číselník odběratelů.

SPRÁVCOVSKÉ FUNKCE

Pro každou zpracovávanou firmu je automaticky vytvořen nesmazatelný uživatel s nepozměnitelným jménem “ Správce”. Přednastavené heslo pro “ Správce” je “xxx”.

Správcovské menuSprávce má v popisu práce speciální akce jako jsou např. tvorba archívu a záložních kopií, obnovení z nich, promazávání aplikačních žurnálů, roční akce jako jsou např. Zahájení nového roku, Synchronizace dat, Import inventurních stavů z minulého období a další.

V neposlední řadě má Správce  na starosti i Správu uživatelů, kdy každému pracovníkovi s přístupem k datům dané firmy nastavuje jeho uživatelská oprávnění. Standardizovaná škála přístupových práv k jednotlivým agendám začíná od nejnižšího  stupně Nemá přístup, přes Prohlížení, Tisky, Nový doklad, Oprava dnešního dokladu, a další až po Neomezený přístup. Některé agendy, s předpokladem účasti více pracovníků podílejících se na jejím zpracování, umožňuji členění přístupových práv ještě detailněji.

OVLÁDÁNÍ SYSTÉMU

Dílčí evidence systémů DUNA jsou zobrazovány ve formulářích, kde lze jak zpracovávat jednotlivé záznamy, tak získávat souhrnné výstupy v nejrůznějších formách. Principy práce se všemi formuláři jsou však z 90% jednotné, takže po krátkém zapracování mohou začít pracovníci využívat všechny evidence, které souvisí s jejich pracovním zařazením.

Dílčí akce lze zadávat kliknutím na ikonu v liště nástrojů nebo odpovídající kombinaci kláves.Lišty nástrojů pro všechny formuláře jsou téměř shodné. Liší se pouze ikonami pro akce, které jsou speciální pro jednotlivé evidence. 

 


Časté dotazy

Webinář - Novinky 2019
Odpověď naleznete v následujícím videu:
 
https://youtu.be/SSEaLHFhEsI

 

Mohu pracovat s programem DUNA, pokud nechci používat myš?

Ano 99% operací lze ovládat z klávesnice. Existuje tedy velmi malá skupina akcí, které je potřeba inicializovat poklikem myší na ikonu.

Kromě toho má DUNA i "pravoruké ovládání", kdy nejběžnější operace (nový záznam, oprava záznamu, uložení nového/opravy záznamu, ....) zvládnete výhradně pravou rukou, a to současným stiskem pravé klávesy [CTRL] a druhé, lehce dosažitelné klávesy ([Insert], [Enter], [->], ...).Potřebujete poradit?