MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

JEDNODUCHÁ FAKTURACE


DPH, KH, DAŇOVÉ ZÁLOHY
K čemu modul slouží

I ve variantě software DUNA bez skladových agend je možné vystavovat faktury. K dispozici jsou 2 typy faktur - textová a podle Jednoduchého ceníku. Lze je vystavovat v Kč i libovolné cizí měně.

Jednoduché faktury se vystavují v agendě Pohledávky. Údaje z faktur vstupují do zpracování daně z přidané hodnoty a při zápisu do evidence je lze ihned zaúčtovat.

Největší přínosy

  • Práce s fakturami v libovolných cizích měnách
  • Možnost rychlého vytváření nových obdobných dokladů pomocí funkce Kopie záznamu
  • Možnost rychlého vytváření dobropisů k existujícím fakturám
  • Všechny informace o faktuře a navazujících operacích jsou dostupné z jednoho místa
  • Možnost jednoduchého odeslání faktury e-mailem

Speciální funkce/vlastnosti

  • Je možné evidovat/vystavovat faktury s jiným DIČ (při registraci v jiném státě EU) se sazbami daného státu EU a bez vlivu na české DPH.
  • Automatický výpočet a zaúčtování kurzových rozdílů a haléřového vyrovnání

Textová faktura

Fakturované položky se vypisují dle potřeby ručně nebo je lze vybírat z předem připravených textů ve Slovníčku frází. K položkám se ručně doplní fakturované částky a odpovídající sazba DPH. Hotovou fakturu lze vytisknout, ale také jednoduše poslat e-mailem v elektronickém tvaru s připojeným souborem faktury v PDF a ISDOC tvaru.

Faktura dle Jednoduchého ceníku

Tento typ faktury pracuje s údaji v Jednoduchém ceníku a výsledná částka za řádek se vypočítá jako násobek množství a jednotkové ceny. Jednoduchý ceník obsahuje nejnutnější údaje (název položky, sazbu DPH, měrnou jednotku, cenu v Kč popř. v cizí měně) a lze naplňovat průběžně přímo při tvorbě faktury.

 


Potřebujete poradit?