MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

DPH, KH, DAŇOVÉ ZÁLOHY


DPH, KH, DAŇOVÉ ZÁLOHY
K čemu modul slouží

V agendě DPH lze vytvořit Přiznání k DPH, Kontrolní hlášení, Souhrnné hlášení, dělat samovyměření DPH u přenesení daňové povinnosti v tuzemsku nebo reverse charge ze zahraničí a přehledně sledovat zálohové platby z pohledu DPH.

Největší přínosy

  • Samozřejmostí je tvorba Přiznání k DPH v XML souboru pro elektronické podání přes datovou schránku nebo portál Finanční správy.
  • Díky archívu podaných přiznání lze vytvořit přiznání jako Opravné nebo Dodatečné.
  • Automatické sestavení Souhrnného hlášení.
  • Přehledná a jednoduchá evidence Kontrolního hlášení.
  • Vytvoření výstupů v XML souboru pro elektronické podání.

Speciální funkce / vlastnosti

Volitelná možnost zamykání dokladů za období, za které již bylo podáno Přiznání k DPH. Doklady se stanou nepřístupnými pro opravy, které by znamenaly změnu údajů vstupujících do DPH.

V případě odvodové povinnosti DPH program po vytvoření daňového přiznání nabízí možnost okamžitého vyhotovení příkazu k úhradě s částkou vypočtené DPH k úhradě.

DPH

Tvorba přiznání k DPH

Podklady pro přiznání bere program automaticky z jednotlivých prvotních evidencí - tj. Pokladna, Pohledávky, Závazky, Všeobecné účetní doklady, Evidence záloh a Samovyměření DPH. Do DPH vstupují finanční hodnoty z dokladů (v rozdělení na základy a DPH podle sazeb). Současně s přiznáním vzniká odpovídající Souhrnné hlášení, pokud obsahuje údaje.

Archiv přiznání DPH

Zpracované přiznání k DPH lze uložit do Archivu podaných přiznání. Na základě uložených údajů je možné následně vytvářet opravná a dodatečná přiznání za konkrétní období.

Kontrolní hlášení

Je evidence, do které jsou automaticky generovány záznamy ze zdrojových evidencí, v nichž existuje zápis příslušných prvotních dokladů vstupujících do přiznání k DPH. Kontrolní hlášení se skládá z částí A.1.- A.5. (uskutečněná plnění) a B.1. - B.3. (přijatá plnění). Každá část se nachází na samostatné záložce, kde je možné doklady prohlížet popř. editovat. Výstupem z Kontrolního hlášení je XML soubor, který obsahuje informace o dokladech za zvolené období a slouží k odeslání elektronickou cestou na finanční úřad.

Evidence záloh

Slouží pro výpočet a přiznání DPH z plateb zapsaných v Pokladním deníku nebo v evidenci Bankovních výpisů, které jsou přijaty před uskutečněním zdanitelného plnění a musí z nich být odvedena daň a následně se budou odečítat v konečných fakturách k těmto zálohám.

Rovněž je tato evidence určena pro zápis vydaných záloh, ke kterým byly obchodními partnery vystaveny daňové doklady o přijaté platbě, na základě kterých lze uplatnit nárok na odpočet DPH.

Údaje z Evidence záloh vstupují do přiznání k dani z přidané hodnoty.

Čerpání záloh probíhá v okamžiku vyplňování záloh do konečných faktur při jejich vystavování/zápisu do evidence. U konkrétní zálohy se zobrazí informace o jedné nebo více fakturách, ve kterých došlo k úplnému nebo částečnému odečtu dané zálohy.

Samovyměření DPH

Slouží pro výpočet a přiznání daně z přijatých plnění ze zahraničí (tzv. "reverse charge") a z tuzemské přenesené daňové povinnosti. Vypočítané DPH vstupuje do Přiznání k DPH a zahrne se ve formuláři na dvě různá místa, tj. jako daňová povinnost a současně jako nárok na odpočet.

Zápis do evidence se provádí jednotlivě nebo pomocí hromadného vygenerování na základě dokladů zapsaných v pokladně nebo přijatých fakturách.


Časté dotazy

Platím každý měsíc zálohy na elektřinu na základě platebního kalendáře. Jak mám tuto zálohu zapsat, abych ji měl správně uvedenou v kontrolním hlášení?

U platebního/splátkového kalendáře není rozhodující částka jednotlivé splátky, ale celková hodnota (součet) záloh/splátek.

Pokud je vyšší než 10 000,- Kč, je nutné uvést v dokladu Typ pro DPH "DS". Tím se tato splátka načte do části B2 kontrolního hlášení (a to bez ohledu na to, že je splátka nižší než 10 000,- Kč).

Jestliže je celková hodnota záloh/splátek nižší než 10 000,- Kč, uveďte na dokladu obvyklý Typ pro DPH "D1" a splátka se načte do souhrnné části B3 kontrolního hlášení.

Více informací k platebnímu/splátkovému kalendáři naleznete na internetových stránkách Finanční správy.

Jsem plátcem DPH na Slovensku. Jakým způsobem vystavím fakturu v programu DUNA ÚČTO, aby mělo slovenské DPH, a mohu si potom vytisknout sestavu, podle které si mohu vyplnit výkaz DPH na Slovensko?

V programu DUNA ÚČTO si nejdříve vyplníte v Číselníku zemí u země Slovenská republika kolonku DIČ v členské zemi svým DIČ, které máte přidělené na Slovensku. Dále si v evidenci Fakturace zadáte novou fakturu – v měně EUR, pokud budete fakturovat v EUR – vyplníte si v hlavičce typ dokladu EU – registrace v členském státě a ukáže se Vám okýnko Země registrace – potvrdíte Slovenskou republiku. Dále pokračujete běžným způsobem. V řádcích faktury se Vám v kolonce DPH nabízí automaticky sazby DPH pro Slovenskou republiku, tedy 20% a 10% a výpočet částek DPH proběhne samozřejmě s těmito sazbami, bude to i vytištěné na faktuře se správnými údaji.

Jako podklad pro vyplnění slovenského přiznání k dani z přidané hodnoty můžete použít sestavu v agendě Pohledávky – Vyhodnocení fakturace s registrací EU.

Mám povinnost podávat nulové kontrolní hlášení?

Nedošlo-li k žádnému plnění, za které vznikla povinnost uplatnit daň na výstupu nebo nárok na odpočet daně ve zdaňovacím období, kontrolní hlášení nepodáváte.

Když Vás i přesto finanční úřad vyzve k podání Kontrolního hlášení, vytvořte jej v evidenci
Kontrolní hlášení (Agendy - DPH) a do pole "Rychlá odpověď na výzvu" uveďte B - Nemám povinnost podat KH (nulové KH). Vytvořené KH musí být opravdu nulové, tj. nesmí obsahovat žádné doklady v jednotlivých částech.

Po vytvoření KH DPH jsem provedl porovnání s přiznáním k DPH a vyšly mi haléřové rozdíly. Řeší se nějak rozdíly způsobené zaokrouhlením nebo je to pouze orientační a není to posuzováno jako chyba?

Rozdíly ze zaokrouhlení můžete ignorovat, je to pouze informace pro Vás. Vzhledem k tomu, že různé části Kontrolního hlášení můžou odpovídat i více řádkům přiznání, tak zaokrouhlovací rozdíl může být i v řádu korun nejen haléřů.

Podávám dodatečné daňové přiznání. Jak vytvořím dodatečné kontrolní hlášení?

Dodatečné (tj. rozdílové) kontrolní hlášení neexistuje, místo něj vytvořte následné kontrolní hlášení, ve kterém jsou znovu uvedeny všechny doklady za dané období včetně promítnutých oprav z dodatečného přiznání DPH.
 

Při tvorbě Souhrnného hlášení program upozorní, že sestava obsahuje položky, které nepatří do EU. Kde je problém?

Zkontrolujte Číselník zemí a zřejmě u dané evropské země bude chybět zaškrtnutí, že patří do EU. Tím se odstraní i problém s kódem země, který se při této chybě zobrazuje dohromady s DIČ a má být odděleně v samostatném sloupci.Potřebujete poradit?