MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

ÚČETNICTVÍ

DPH, KH, DAŇOVÉ ZÁLOHY

Mám povinnost podávat nulové kontrolní hlášení?

Nedošlo-li k žádnému plnění, za které vznikla povinnost uplatnit daň na výstupu nebo nárok na odpočet daně ve zdaňovacím období, kontrolní hlášení nepodáváte.

Když Vás i přesto finanční úřad vyzve k podání Kontrolního hlášení, vytvořte jej v evidenci
Kontrolní hlášení (Agendy - DPH) a do pole "Rychlá odpověď na výzvu" uveďte B - Nemám povinnost podat KH (nulové KH). Vytvořené KH musí být opravdu nulové, tj. nesmí obsahovat žádné doklady v jednotlivých částech.

ÚČETNICTVÍ

V programu a na tiskových sestavách je používán pojem IČO. Je to správně? Nemá být použit spíš pojem IČ?

Pojem IČO je správný. Historicky tento pojem dříve znamenal Identifikační číslo organizace, v roce 2004 byl nahrazen Identifikačním číslem a s účinností od poloviny roku 2010 bylo zákonem o základních registrech IČ nahrazeno Identifikačním číslem osoby, zkráceně IČO.

DPH, KH, DAŇOVÉ ZÁLOHY

Jsem plátcem DPH na Slovensku. Jakým způsobem vystavím fakturu v programu DUNA ÚČTO, aby mělo slovenské DPH, a mohu si potom vytisknout sestavu, podle které si mohu vyplnit výkaz DPH na Slovensko?

V programu DUNA ÚČTO si nejdříve vyplníte v Číselníku zemí u země Slovenská republika kolonku DIČ v členské zemi svým DIČ, které máte přidělené na Slovensku. Dále si v evidenci Fakturace zadáte novou fakturu – v měně EUR, pokud budete fakturovat v EUR – vyplníte si v hlavičce typ dokladu EU – registrace v členském státě a ukáže se Vám okýnko Země registrace – potvrdíte Slovenskou republiku. Dále pokračujete běžným způsobem. V řádcích faktury se Vám v kolonce DPH nabízí automaticky sazby DPH pro Slovenskou republiku, tedy 20% a 10% a výpočet částek DPH proběhne samozřejmě s těmito sazbami, bude to i vytištěné na faktuře se správnými údaji.

Jako podklad pro vyplnění slovenského přiznání k dani z přidané hodnoty můžete použít sestavu v agendě Pohledávky – Vyhodnocení fakturace s registrací EU.

Platím každý měsíc zálohy na elektřinu na základě platebního kalendáře. Jak mám tuto zálohu zapsat, abych ji měl správně uvedenou v kontrolním hlášení?

U platebního/splátkového kalendáře není rozhodující částka jednotlivé splátky, ale celková hodnota (součet) záloh/splátek.

Pokud je vyšší než 10 000,- Kč, je nutné uvést v dokladu Typ pro DPH "DS". Tím se tato splátka načte do části B2 kontrolního hlášení (a to bez ohledu na to, že je splátka nižší než 10 000,- Kč).

Jestliže je celková hodnota záloh/splátek nižší než 10 000,- Kč, uveďte na dokladu obvyklý Typ pro DPH "D1" a splátka se načte do souhrnné části B3 kontrolního hlášení.

Více informací k platebnímu/splátkovému kalendáři naleznete na internetových stránkách Finanční správy.

ÚČETNICTVÍ

Tisknu si uživatelskou sestavu z úč. deníku a místo částek mám ve sloupečku hvězdičky a písmo je příliš veliké. Čím to je?

Uživatelská sestava se tiskne ze seznamu (v každé agendě), a velikost písma na sestavě také vychází z velikosti písma na seznamu. U vás nastala situace, kdy jste měl zvětšený formulář, tudíž i zvětšené písmo, a to se promítlo na sestavu. Každé políčko v řádku sestavy má ale daný maximální rozměr, a pokud je v něm použito velké písmo, tak se konkrétně u částek projeví hvězdičkami, protože se do daného rozměru nevejde.

Řešení: před tiskem uživatelské sestavy zmenšete formulář na nejmenší rozměr (čili původní rozměr - výchozí velikost), a pak dejte teprve tisk sestavy. Hvězdičky vám zmizí, písmo se zmenší a celkově se vám vejde více údajů na stránku.

DPH, KH, DAŇOVÉ ZÁLOHY

Po vytvoření KH DPH jsem provedl porovnání s přiznáním k DPH a vyšly mi haléřové rozdíly. Řeší se nějak rozdíly způsobené zaokrouhlením nebo je to pouze orientační a není to posuzováno jako chyba?

Rozdíly ze zaokrouhlení můžete ignorovat, je to pouze informace pro Vás. Vzhledem k tomu, že různé části Kontrolního hlášení můžou odpovídat i více řádkům přiznání, tak zaokrouhlovací rozdíl může být i v řádu korun nejen haléřů.

Podávám dodatečné daňové přiznání. Jak vytvořím dodatečné kontrolní hlášení?

Dodatečné (tj. rozdílové) kontrolní hlášení neexistuje, místo něj vytvořte následné kontrolní hlášení, ve kterém jsou znovu uvedeny všechny doklady za dané období včetně promítnutých oprav z dodatečného přiznání DPH.
 

Při tvorbě Souhrnného hlášení program upozorní, že sestava obsahuje položky, které nepatří do EU. Kde je problém?

Zkontrolujte Číselník zemí a zřejmě u dané evropské země bude chybět zaškrtnutí, že patří do EU. Tím se odstraní i problém s kódem země, který se při této chybě zobrazuje dohromady s DIČ a má být odděleně v samostatném sloupci.

OBCHODNÍ A SKLADOVÉ EVIDENCE

Prodejci potravinářského zboží mají povinnost od 1. května 2014 uvádět u zboží měrnou cenu. Jakým způsobem zadám měrnou jednotku do programu DUNA? A jak se mi bude tisknout na štítcích ke zboží?

V agendě Sklady a výkony – Matriční karty je na záložce Popis políčko Srovnávací množstevní jednotka (SMJ), kde si vyplníte jednak měrnou jednotku (např. kus, nebo 100 g- dle číselníku měrných jednotek), a dále Koeficient SMJ/PJ, který si zadáte ručně. Do koeficientu zadáte hodnotu, která se bude násobit základní prodejní cenou, aby výsledek odpovídal ceně za zvolenou měrnou jednotku.

Příklad:

Sýr 250g, prodejní cena 25 Kč. Na cenovce uvedeme cenu za 100g.

MJ = 100g, Koeficient = 100 / 250 = 0,4. Prodejní cena za 100g je tedy 25 * 0,4 = 10 Kč

Následně pokud budete chtít vytisknout štítky, tak si při tisku štítků na skladové kartě (klik na buton Tiskárna pravým tlačítkem myši), zaškrtnete na dialogu parametr „Jednotková cena SMJ“. Zvolíte typ štítku, který požadujete, vyberete karty, ke kterým chcete tisknout štítky, potvrdíte OK.

Při prodeji a nákupu použijete základní měrnou jednotku zásoby.

SYSTÉMOVÉ JÁDRO

Webinář - Novinky 2019
Odpověď naleznete v následujícím videu:
 
https://youtu.be/SSEaLHFhEsI

 

POHLEDÁVKY, ZÁVAZKY, FINANCE

Kam mám zapsat doklad placený kartou, aby se mi pároval s bankou, a zároveň vstoupil do DPH?

Pokud máte doklad, který jste platili platební kartou, ať se jedná o fakturu nebo daňový doklad, například z hypermarketů apod., je nejlépe zapsat jej do evidence závazků, do "klasických" přijatých faktur. Takovýto doklad se páruje s bankou, a také vstupuje do přiznání DPH. Je vhodné si pro takovéto závazky zavést novou číselnou řadu, abyste jej odlišili od běžných přijatých faktur.

Lze tisknout QR kódy na dokladech?

Ano, QR kódy lze tisknout na všech vydaných fakturách a vydaných zálohových fakturách. V Nastavení fakturace existuje parametr, který při zaškrtnutí zabezpečí tisk QR kódu na každé faktuře, popř. to lze jednorázově před tiskem faktury zvolit v parametrickém tisku (tj. tisk na pravé tlačítko myši + zaškrtnete tisk QR kódu).

Chci zaplatit přijatou fakturu bankovní aplikací v mobilním telefonu pomocí QR kódu. Jak to mám udělat, když faktura od dodavatele tento QR kód neobsahuje?

Je to jednoduché. Pokud máte přijatou fakturu zapsanou v evidenci, tak na záložce Faktura kliknete myší na tlačítko   na horní ovládací liště a následně se Vám ukáže na obrazovce QR kód odpovídající údajům z faktury.

SYSTÉMOVÉ JÁDRO

Mohu pracovat s programem DUNA, pokud nechci používat myš?

Ano 99% operací lze ovládat z klávesnice. Existuje tedy velmi malá skupina akcí, které je potřeba inicializovat poklikem myší na ikonu.

Kromě toho má DUNA i "pravoruké ovládání", kdy nejběžnější operace (nový záznam, oprava záznamu, uložení nového/opravy záznamu, ....) zvládnete výhradně pravou rukou, a to současným stiskem pravé klávesy [CTRL] a druhé, lehce dosažitelné klávesy ([Insert], [Enter], [->], ...).

MONITORING DOKLADŮ A DAT

Je modul monitory užitečný i pro podnikatele, kteří vedou daňovou evidenci.

Ano, rozhodně. Např. zejména pro podnikatele, kteří tvoří prodejní ceny pro každý obchodní případ znovu, Monitor dokladu je naprosto neocenitelným nástrojem. 

Při zápisu dokladu (objednávky, dodacího listu, faktury, ...) máte okamžitou informaci o ziskovosti položky = řádek dokladu, nebo celého dokladu a již při pořizování dokladu můžete ceny přizpůsobovat Vámi požadované marži, ať už v % nebo v absoltní částce Kč.

Podmínkou správně vypočítaných údajů jsou reálné pořizovací ceny zásob, zapsané na skladových kartách.

Podmínkou nasazení monitorů je kompletní neomezená verze, tedy v případě podnikatelů je DUNA DE KOMPLET.