MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

PAP


DPH, KH, DAŇOVÉ ZÁLOHY
K čemu modul slouží

Umožňuje sestavit čtvrtletní elektronický výkaz PAP (tj. Pomocný analytický přehled) dle metodiky Státní pokladny. Týká se pouze příspěvkových organizací.

Modul PAP (Pomocný Analytický Přehled)

PAP musí vybrané příspěvkové organizace zasílat v XML tvaru do CSUIS (Centrální systém účetnictví státu) za účelem monitorování a řízení veřejných financí na základě požadavků vyplývajících z evropských nařízení.

Vybrané účetní údaje se načítají z agendy Účetnictví, konkrétně z účetního deníku.

Pro potřeby sestavení PAPu je k dispozici speciální členění syntetických účtů (tzv. pomocný analytický účet) a ke každému účetnímu záznamu se vyplňuje položka Typ změny pro stranu Má Dáti nebo Dal.


Potřebujete poradit?