MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

MONITORING DOKLADŮ A DAT


DPH, KH, DAŇOVÉ ZÁLOHY
K čemu modul slouží

Nadstandardní doplňkový nástroj poskytující přehledové informace zejména vedoucím pracovníkům, majitelům firem a částečně i obchodníkům.

MONITORING DOKLADŮ A DAT

Tlačítka monitorů na liště aplikaceSada čtyř volitelných nástrojů, které zajišťují sofistikovaný přístup k firemním datům pro manažery, obchodníky a majitele firem.

Informace jsou Vám zobrazované ve formátech, které umožňují okamžitá rozhodnutí a operativní zásahy.

Právo používat jednotlivé monitorovací funkce se nastavuje individuálně ve Správě uživatelů. Monitoring má i vlastní konfigurační nastavení.

Monitor firmy

Vám zobrazí aktuální přehled o finančních zdrojích firmy jak na bankovních účtech a v pokladně, tak z pohledu stavu závazků a pohledávek. Informuje Vás o průběžném stavu DPH. Poskytuje základní přehled o očekávaném vývoji firemních finančních prostředků (jednoduché CashFlow v grafické i v tabulkové podobě).

Měně důležitými, ale např. pro manažery užitečnými informacemi, může být informace o neplnění přijatých objednávek, o aktuálně největších věřitelích a dlužnících, přehled narozenin zaměstanců k datu a seznam termínovaných úkolů.

Monitor dokladu

je výborný pomocník zejména pro obchodníky, kteří tvoří dynamicky prodejní ceny. Komunikuje s dále uvedenými typy dokladů:

  • nabídka vystavená
  • objednávka přijatá
  • dodací list
  • vydaná faktura

Podmínkou maximálního využití Monitoru dokladu je režim, kdy v dokladech na řádcích používáte položky skladových karet, kde je správně nastavena pořizovací cena. Ať již nový doklad právě vytváříte nebo již procházíte dříve pořízené doklady, vždy Vám monitor zobrazuje dosahovanou marži (absolutní v Kč i v %) za doklad, marži za právě aktuální řádek (položka skladu se známou pořizovací cenou). Na základě těchto informací můžete u právě vytvářeného dokladu nastavovat prodejní ceny tak, abyste se dostali na požadovaný výsledek.

Pro obchodníka mohou být důležité i informace o dostupném kreditu pro daného zákazníka, údaje o pohledávkách po splatnosti, případně zapsaná poznámka o zákazníkovi.

Monitor dokladu také poskytuje vyčerpávající informace o skladové položce z řádku dokladu, o aktuální zásobě, o rezervacích, a další podrobnosti.

Monitor odběratele

Další z volitelných nástrojů s velkou vypovídací schopností. Je dostupný při tvorbě nebo při procházení evidencemi s obchodními doklady.
Monitor odběratelePro každého odběratele / dodavatele z aktivního dokladu obdržíte aktuální informaci o celkovém stavu jeho pohledávek a závazků a souhrnné informace o finančních tocích, jak přes banku, tak přes pokladnu.
V další části monitoru se nám ve vztahu k odběratelům zobrazuje informace o ziskovosti uzavřených obchodních případů, resp. o nevyfakturovaných výdejích ze skladu.
Doplňujícími informacemi jsou potom přehledy evidované pošty a poznámka, zapsaná v Číselníku odběratelů.
Podstatná je i skutečnost, že většina numerických údajů je napojena na Infosystém, tj. čísla v modré barvě slouží jako odkaz do patřičné evidence. Po kliknutí se nám zobrazí příslušná evidence, kde budou vyfiltrované pouze ty doklady, které spolu tvoří zobrazovanou částku.

Monitor položky

doplňuje předcházející trojici monitorů. Jak sám název napovídá, umožňuje monitorovat výskyt skladových položek v různých typech dokladů, včetně obchodního vyhodnocení. Nejběžnější použití je pravděpodobně pro sledování vývoje prodejních a nákupních cen u jednotlivých skladových položek.
I Monitor položky má napojený Infosystém představující možnost zobrazení souvisejících záznamů na jediný proklik.


Časté dotazy

Je modul monitory užitečný i pro podnikatele, kteří vedou daňovou evidenci.

Ano, rozhodně. Např. zejména pro podnikatele, kteří tvoří prodejní ceny pro každý obchodní případ znovu, Monitor dokladu je naprosto neocenitelným nástrojem. 

Při zápisu dokladu (objednávky, dodacího listu, faktury, ...) máte okamžitou informaci o ziskovosti položky = řádek dokladu, nebo celého dokladu a již při pořizování dokladu můžete ceny přizpůsobovat Vámi požadované marži, ať už v % nebo v absoltní částce Kč.

Podmínkou správně vypočítaných údajů jsou reálné pořizovací ceny zásob, zapsané na skladových kartách.

Podmínkou nasazení monitorů je kompletní neomezená verze, tedy v případě podnikatelů je DUNA DE KOMPLET.Potřebujete poradit?