MENU
Poradíme vám s výběrem 800 188 888 info@tco.cz

MODUL EET


DPH, KH, DAŇOVÉ ZÁLOHY
K čemu modul slouží

Zajišťuje u hotovostních plateb elektronickou evidenci tržeb podle zákona 112/2016 Sb. Odesílání požadovaných informací o tržbách probíhá automaticky. Nejjednodušší prodejní systém DUNA CASH obsahuje modul EET již ve svém základu.

Evidence tržeb je zajištěna v agendách Kasa, Fakturace a Pokladna, kde vznikají doklady o tržbách popř. příjmu hotovosti.

Největší přínosy

 • Žádný měsíční paušál, kromě poplatků poskytovateli internetového připojení.
 • Rozšiřuje softwarové řešení stávajících systémů DUNA, není nutné žádné nové zařízení.

Speciální funkce/vlastnosti

 • Vizuální upozornění o stavu registrace tržeb na spodní liště obrazovky
 • Kontrolní tiskové výstupy pro porovnání záznamů v software DUNA se záznamy evidovanými na portále daňové správy.
 • Archivace odeslaných i přijatých zpráv z EET.
 • Hromadné odeslání nezaregistrovaných tržeb

Prodejky z KASY

Volitelný modul EET zajistí v evidenci KASA pro každou prodejku nebo fakturu uhrazenou v hotovosti, případně stravenkami, automatickou evidenci této tržby na portálu finanční správy a také vystavení dokladů s povinnými údaji dle zákona č.112/2016 Sb. tzv. účtenky.

Každé prodejní místo, kde se provozuje evidence KASA s volitelným modulem EET, může být zaregistrováno s vlastním označením provozovny a pokladního zařízení.

Prodejní doklad (prodejka nebo faktura z Kasy) obsahuje kromě údajů o předmětu plnění také předepsané údaje o evidované tržbě:

 • fiskální identifikační kód (FIK)
 • daňové identifikační číslo (DIČ) podnikatele
 • označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna
 • označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována
 • bezpečnostní kód poplatníka (BKP)
 • údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu.

POKLADNÍ DOKLADY

Agenda POKLADNA – konkrétně Pokladní deník je další místo, odkud jsou doklady na přijaté platby zasílány do systému EET. Jedná se o úhrady vydaných faktur, včetně zálohových, které se elektronicky evidují při vystavení příjmového pokladního dokladu. Dále se evidují tržby za zboží nebo služby přímo zapisované do pokladny, pokud neprobíhá prodej přes modul Kasa.

Elektronickou evidenci tržeb zapsaných v evidenci POKLADNA tedy 100% zajišťuje modul EET.

FAKTURY

Provádění EET u faktur lze nastavit pomocí formy úhrady. Protože po změně legislativy již není povinné evidovat úhrady platební kartou nebo přes online platební brány, je tento způsob EET jen doplňkový. Lze jej využít např. u faktur na dobírku nebo v případě, že firma používá fakturu současně jako potvrzení o příjmu hotovosti (tzn. je označena textem např. „Zaplaceno v hotovosti“) bez okamžitého vystavení pokladního dokladu. EET proběhne automaticky při uložení faktury a tisk je doplněný o údaje, které požaduje zákon. Faktura tak plní současně funkci Daňového dokladu i Účtenky.

Elektronickou evidenci tržeb zapsaných v evidencích FAKTURACE a POHLEDÁVKY zajišťuje modul EET.

SPRÁVA CERTIFIKÁTŮ

Certifikát slouží k jednoznačné identifikaci podnikatele nebo firmy při zasílání údajů o evidované tržbě datovými zprávami a pro jeho získání musí oprávněný subjekt komunikovat s Finanční správou. Prvním krokem je žádost o autentizační údaje, dále zaevidování provozovny a následně je potřeba elektronicky vygenerovat certifikát.

Získaný certifikát se uloží do konfiguračního nastavení systémů DUNA, které je k dispozici ve volitelném Modulu EET.


Potřebujete poradit?